Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Güvenirlik Genelleme Meta-Analizi
2024
Dergi:  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, örgütsel sinizm ölçeğinin bütününde ve alt boyutlarında genel güvenirlik tahminini yapmak ve çalışmalar arasında bulunan güvenirlik katsayısı değişkenliğinin nedenlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 72 çalışmadan elde edilen Cronbach alfa katsayısıyla ortalama bir güvenirlik değeri hesaplanmıştır. Analizler rastgele etkiler modeli kullanılarak ve Cronbach alfa katsayısındaki tutarsızlıklardan dolayı alfa değerlerine Bonett dönüşüm yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Örgütsel sinizm ölçeği güvenirlik genellemesi çalışması kapsamında elde edilen ağırlıklandırılmış ortalama güvenirlik değerleri genel ölçekte 0,918, bilişsel sinizm alt boyutunda 0,90, duyuşsal sinizm alt boyutunda 0,943 ve davranışsal sinizm alt boyutunda 0,84 olarak bulunmuştur. Analog anova ve meta regresyon analizleri yapılmış, yayın türü değişkeninin Cronbach alfadaki değişime neden olduğu saptanmıştır. Son olarak çalışmadaki sınırlılıklardan bahsedilmiş gelecekteki araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

0
2024
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 693
Atıf : 2.672
2023 Impact/Etki : 0.278
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi