User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 3
Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Güvenirlik Genelleme Meta-Analizi
2024
Journal:  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu araştırmanın amacı, örgütsel sinizm ölçeğinin bütününde ve alt boyutlarında genel güvenirlik tahminini yapmak ve çalışmalar arasında bulunan güvenirlik katsayısı değişkenliğinin nedenlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 72 çalışmadan elde edilen Cronbach alfa katsayısıyla ortalama bir güvenirlik değeri hesaplanmıştır. Analizler rastgele etkiler modeli kullanılarak ve Cronbach alfa katsayısındaki tutarsızlıklardan dolayı alfa değerlerine Bonett dönüşüm yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Örgütsel sinizm ölçeği güvenirlik genellemesi çalışması kapsamında elde edilen ağırlıklandırılmış ortalama güvenirlik değerleri genel ölçekte 0,918, bilişsel sinizm alt boyutunda 0,90, duyuşsal sinizm alt boyutunda 0,943 ve davranışsal sinizm alt boyutunda 0,84 olarak bulunmuştur. Analog anova ve meta regresyon analizleri yapılmış, yayın türü değişkeninin Cronbach alfadaki değişime neden olduğu saptanmıştır. Son olarak çalışmadaki sınırlılıklardan bahsedilmiş gelecekteki araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords:

0
2024
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 693
Cite : 2.673
2023 Impact : 0.278
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi