Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 39
 İndirme 9
Atatürk Döneminde Türkiye'de Komünist Propagandaya Karşı Alınan Önlemler
2018
Dergi:  
History Studies
Yazar:  
Özet:

Osmanlı Devleti ve Rusya, Birinci Dünya Savaşı’na karşıt taraflarda girmişlerdi. Ancak 1917 yılında Rusya’da meydana gelen Bolşevik Devrimi ile rejim değişmiş, Batılı devletler ile ilişkileri bozulmuştu. Aynı süreçte Osmanlı Devleti savaştan mağlup ayrılmış, imzalanan Mondros Mütarekesi ile Anadolu, Batılı güçler tarafından işgal edilmişti. Bu olaylar bir kısım Türk yöneticileri ve Rus yöneticileri birbirine yakınlaştırmıştı. Bu yakınlaşma ise Türkiye’de komünist ideolojinin yayılması için propaganda yapılmasına ortam hazırlamıştı. Dönemin şartlarının ortaya çıkardığı karşılıklı menfaat ilişkisi ve sınırdaş olmanın getirdiği yakınlaşma ve işbirliğine rağmen, taraflar ilişkileri sadece siyasi ve askeri alanlarla sınırlı tutmuştur. Özellikle Ankara, Sovyet Rusya’nın ideolojisine karşı mesafeli bir tutum izlemişti. Sovyet Rusya’nın yayılmacılığına hizmet etmesinin yanında, içerik bakımından da temkinli yaklaşılan komünist ideoloji, kontrol altında tutulmaya çalışılmış, düşünce sahasında yayılmaması için, komünist propagandaya karşı önlemler alınmıştır. Çalışmamızda; belgeler eşliğinde, Türkiye’de komünist propagandaya karşı alınan önlemler incelenmiştir. Antikomünist faaliyetler çerçevesinde bazı yayınların yasaklanması ve yurt dışındaki yayınların ülkeye sokulmaması konusunda alınan önlemler ve komünist propagandası yapanların tutuklanma nedenlerini, gerekçeleriyle birlikte incelemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
History Studies

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.214
Atıf : 385
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini