Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 11
 Görüntüleme 196
 İndirme 67
 Sesli Dinleme 1
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
2017
Dergi:  
Researcher
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma ile sınıf öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenme hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı içerisinde özel durum yöntemi kullanılmış olup, elde edilen veriler frekans analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Ege Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 55 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatürde yer alan çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan dokuz adet açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları konusunda tam anlamı ile bilgi sahibi olmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının, okul dışı öğrenmeyi daha çok informal öğrenme olarak tanımladığı ve bu ortamlara örnek olarak çoğunlukla halk eğitim merkezi, müze, sosyal çevre ve hayvanat bahçesi örneğini verdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adayları, okul dışı öğrenme ortamlarının avantaj ve dezavantajları olduğu düşüncesindedir. Öğretmen adayları öğretmen olarak göreve başladıklarında okul dışı öğrenme ortamlarını derslerinde kullanacaklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Researcher

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Researcher