User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 11
 Views 196
 Downloands 67
 Audio Listening 1
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
2017
Journal:  
Researcher
Author:  
Abstract:

Bu çalışma ile sınıf öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenme hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı içerisinde özel durum yöntemi kullanılmış olup, elde edilen veriler frekans analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Ege Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 55 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatürde yer alan çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan dokuz adet açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları konusunda tam anlamı ile bilgi sahibi olmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının, okul dışı öğrenmeyi daha çok informal öğrenme olarak tanımladığı ve bu ortamlara örnek olarak çoğunlukla halk eğitim merkezi, müze, sosyal çevre ve hayvanat bahçesi örneğini verdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adayları, okul dışı öğrenme ortamlarının avantaj ve dezavantajları olduğu düşüncesindedir. Öğretmen adayları öğretmen olarak göreve başladıklarında okul dışı öğrenme ortamlarını derslerinde kullanacaklarını ifade etmişlerdir.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Researcher

Field :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Researcher