Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 28
 İndirme 2
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU VE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN İDARİ GÖZETİM ALTINDAKİ YABANCILARIN KORUNMASINDAKİ ROLÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
2022
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu makalede Türkiye’de sınırdışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulan yabancıların temel haklarının korunması hususundaki farklı mekanizma ve prosedürler Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu çerçevesinde ele alınmaktadır. Özellikle idari gözetim altında tutulan yabancıların korunması ve Geri Gönderme Merkezlerindeki şartların uluslararası insan hakları hukukunda öngörülen standartlara uygun olması konusunda bu kurumların rolü ve başvuru ve raporlama mekanizmalarının etkinliği incelenmektedir. Makalenin ilk kısmında Türkiye’de idari gözetim altında tutulan yabancıların karşılaştığı temel sorunlar ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve TİHEK’in şikayet ve raporlama mekanizmalarının idari gözetim altında tutulan yabancıların korunması için neden önemli olduğuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır. İkinci kısmında Kamu Denetçiliği Kurumu incelenirken üçüncü kısmında TİHEK ele alınmaktadır. Sonuç kısmında ise her iki kurumun şikayet ve raporlama mekanizmalarının ve bunların etkinliğinin nasıl iyileştirilebileceğine dair önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

An Assessment On The Role Of The Turkish Ombudsman Institution and The Human Rights and Equality Institution Of Turkey In Protecting Migrants In Detention
2022
Yazar:  
Özet:

This article focuses on different mechanisms and procedures of the Turkish Ombudsman Institution and the Human Rights and Equality Institution of Turkey to protect the fundamental rights of migrants detained pending removal in Turkey. In particular, the article examines the role of both institutions and the effectiveness of their complaint and reporting mechanisms in protecting migrants in detention. In the first section, immigration detention in Turkey and challenges that foreigners face in removal centres are reviewed to emphasize the significance of the complaint and reporting mechanisms of both Institution’s for the protection of detained migrants in Turkey. Whilst the second section examines the Ombudsman Institution and the effectiveness of its complaint’s mechanism in the context of immigration detention, the third section focuses on the HREIT and its reporting mechanism and assesses the effectiveness of its reports on removal centers and other places where foreigners are deprived of their liberty. The article concludes with a number of recommendations on how both Institution’s complaint and reporting mechanisms and their role in protecting migrants in detention can be improved.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Alan :   Hukuk

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 243
Atıf : 669
2023 Impact/Etki : 0.049
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi