User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 28
 Downloands 2
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU VE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN İDARİ GÖZETİM ALTINDAKİ YABANCILARIN KORUNMASINDAKİ ROLÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
2022
Journal:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu makalede Türkiye’de sınırdışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulan yabancıların temel haklarının korunması hususundaki farklı mekanizma ve prosedürler Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu çerçevesinde ele alınmaktadır. Özellikle idari gözetim altında tutulan yabancıların korunması ve Geri Gönderme Merkezlerindeki şartların uluslararası insan hakları hukukunda öngörülen standartlara uygun olması konusunda bu kurumların rolü ve başvuru ve raporlama mekanizmalarının etkinliği incelenmektedir. Makalenin ilk kısmında Türkiye’de idari gözetim altında tutulan yabancıların karşılaştığı temel sorunlar ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve TİHEK’in şikayet ve raporlama mekanizmalarının idari gözetim altında tutulan yabancıların korunması için neden önemli olduğuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır. İkinci kısmında Kamu Denetçiliği Kurumu incelenirken üçüncü kısmında TİHEK ele alınmaktadır. Sonuç kısmında ise her iki kurumun şikayet ve raporlama mekanizmalarının ve bunların etkinliğinin nasıl iyileştirilebileceğine dair önerilere yer verilmektedir.

Keywords:

An Assessment On The Role Of The Turkish Ombudsman Institution and The Human Rights and Equality Institution Of Turkey In Protecting Migrants In Detention
2022
Author:  
Abstract:

This article focuses on different mechanisms and procedures of the Turkish Ombudsman Institution and the Human Rights and Equality Institution of Turkey to protect the fundamental rights of migrants detained pending removal in Turkey. In particular, the article examines the role of both institutions and the effectiveness of their complaint and reporting mechanisms in protecting migrants in detention. In the first section, immigration detention in Turkey and challenges that foreigners face in removal centres are reviewed to emphasize the significance of the complaint and reporting mechanisms of both Institution’s for the protection of detained migrants in Turkey. Whilst the second section examines the Ombudsman Institution and the effectiveness of its complaint’s mechanism in the context of immigration detention, the third section focuses on the HREIT and its reporting mechanism and assesses the effectiveness of its reports on removal centers and other places where foreigners are deprived of their liberty. The article concludes with a number of recommendations on how both Institution’s complaint and reporting mechanisms and their role in protecting migrants in detention can be improved.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Field :   Hukuk

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 243
Cite : 669
2023 Impact : 0.049
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi