User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 8
 Downloands 1
GELİBOLULU MUSTAFA ÂLİ DİVANI’NDA TÜRK-İSLAM DIŞI DİNÎ VE ETNİK ZÜMRELER
2022
Journal:  
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Author:  
Abstract:

Edebiyatın ana malzemesi olan insan, klasik metinlerde gerçek bir kimlikle ya da tasavvurî bir görünümle okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Şair, felsefesini aktarırken bu kimlikleri iki ayrı cepheye oturtarak kendi tarafını okuyucuya sezdirir. Anlatıda karşı cepheye konumlandırılarak kötümser bir bakışın ekseninde değerlendirilen kimlik/ler, idealin ya da sevilenin maddi veya manevi olarak uzağına layık görülür. Kimi kullanımlarda da herhangi bir taraf güdülmeden geleneğin takip edildiği izlenir. Kimi zaman da şair bu geleneğin dışına çıkarak kişilikleri yaşadığı deneyimlerle yorumlayabilmektedir. Bu çalışmada söz konusu kişiliklerden olan dinî ve etnik zümreler 16. yüzyıl şairi Gelibolulu Mustafa Âli’nin Divanı’nda tespit edilmiş ve tanık beyitlerle birlikte değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Keywords:

null
2022
Author:  
2022
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri; Filoloji

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 1.468
Cite : 7.795
2023 Impact : 0.405
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi