Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 22
 İndirme 3
Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Karşılaştırmalı Genel Bakış
2021
Yazar:  
Özet:

Çalışmanın amacı, yerel mevzuatta kolektif yatırım kuruluşları olarak nitelendirilen ve giderek önem kazanan sermaye piyasası kurumları olarak ön planda olan yatırım fonlarını karşılaştırmalı olarak ele almaktır: Bu kapsamda yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları incelenmiştir. Çalışmanın veri kaynağı Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde yer alan istatistik bilgileridir. Türkiye ile ilgili olarak, 2015-2021 yılları arası veriler kullanılarak, VAR ve ‘Johansen Co-Integration’ analizi ve ‘Vector-Error Correction Model’ ile döviz kurlarının (Usd/TL ve Euro/TL) emeklilik yatırım fonlarının toplam değeri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bulgular şuna işaret etmektedir; uzun vadede, hem Usd/TL hem Euro/TL kurları ile emeklilik yatırım fonları toplam büyüklüğü arasında eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur, Euro/TL ile fon büyüklükleri arasındaki ilişki negatif yönlü iken, Usd/TL ile pozitif ilişki vardır Çalışmanın argümanı şudur, Türkiye’de yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları varlık büyüklükleri istikrarlı artış göstermektedir. Sonuç olarak, ileri dönemde, kolektif yatırım kuruluşlarının toplam finansal sektör içerisindeki payının artması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

A Comparatıve Overvıew Of Mutual Funds, Pension Funds, Real Estate Investment Funds and Venture Capital Investment Funds
2021
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to review emerging capital market institutions that are considered as ‘collective investment undertakings’ under Turkish Capital Market Law: Mutual funds, pension funds, real estate investment funds and venture capital investment funds. In this paper, data is retrieved from official website of Capital Market Board. With ‘VAR’ and ‘Johansen Co-Integration analysis’ and with ‘Vector-Error-Correction Model’, the impact of FX rates on net asset values of pension funds are examined for the period between 2015-2021 in Turkey. Findings indicate that in the long run, there is a co-integration relation between FX rates and net asset values. It is argued that net asset values of both pension funds and mutual funds have increased steadily in Turkey despite economic turbulances, an emerging economy. This study concludes that portion of funds as collective investment undertakings in financial industry will incline further with new products and legislation.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler