Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 374
 İndirme 191
Doğrudan Yabanci Yatirimlar ve Ekonomi̇k Büyüme İ̇li̇şki̇si̇: Brict Ülkeleri̇ Panel Nedenselli̇k Anali̇zi̇
2018
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyümenin arasındaki ilişki BRICT( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye) ülkelerinin 1998-2016 dönemi için panel birim kök ve nedensellik testleri ile araştırılmıştır. Öncelikle, serilerin yatay kesit bağımlılığı incelenmiş ve sonrasında birim kök testleri uygulanmıştır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi sonuçlarına göre, doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisinin olmadığı fakat ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu görülmüştür. Bu çalışmada bulunan sonuçlar Hansen vd. (2003) ve Kahveci ve Terzi (2017) çalışmalarında bulunan sonuçlar ile paralellik göstermektedir. Ayrıca, 2008 yılının verilerinin kullanılmadığı analizde doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi görülmüştür. Bu çalışmada olduğu gibi, Duarte vd. (2017) çalışmasında da değişkenler arasında çift yönlü ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler