Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 40
 İndirme 15
FARKLI BİLİŞSEL TEMPOYA SAHİP 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGILARININ İNCELENMESİ
2021
Dergi:  
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı bilişsel tempoya sahip 60-72 ay çocukların görsel algılarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Konya il merkezinde, MEB’e bağlı bağımsız anaokulları ve anasınıflarında eğitim alan 726 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Wright (1971) Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeği A Formu ( Kansas Reflection–Impulsivity Scale for Preschoolers Form A – KRISP ) ve Frostig Görsel Algı Testi ( Frostig Developmental Test of Visual Perception ) kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan genel sonuç; Bilişsel Temponun, Frostig Görsel Algı Testi Toplam puan ortalamaları ve Göz-motor koordinasyonu,  Şekil-Zemin Algılanması, Mekânsal İlişkilerin Algılanması alt testlerine ait puan ortalamaları üzerinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Fakat Frostig Görsel Algı Testi’nin Şekil Sabitliğinin Algılanması ve Mekânda Konumun Algılanması alt testlerine ait puan ortalamalarının çocukların bilişsel tempolarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu farklılaşma reflektif çocukların lehinedir.

Anahtar Kelimeler:

Examination of the perceptions of children 60-72 months of age
2021
Yazar:  
Özet:

This study was conducted with the aim of studying the visual perceptions of 60-72 months old children with different cognitive rhythms continuing in pre-school institutions. The work group 2018-2019 educational year is composed of 726 children who are educated in the MEB-related independent kindergartens and native schools in the center of the province of Konya. Relational scan model was used in the research. As a data collection tool, Wright (1971) used the Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschoolers Form A (Krisp) and the Frostig Visual Perception Test (Frostig Developmental Test of Visual Perception). The overall outcome achieved in the study; the cognitive Tempon, the Frostig Visual Perception Test, has not been found to have an impact on the total score average and the eye-motor coordination, shape-ground detection, space relations detection, and the sub-test score average. However, the Frostig Visual Perception Test’s Perception of Form Stability and Location Perception of Places found that the average score of the sub-tests varied significantly according to the children’s cognitive rates. This distinction is the reflection of children.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 616
Atıf : 2.155
2023 Impact/Etki : 0.168
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi