Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 7
 İndirme 5
Kızılırmak Karakoyun Filmini Anlatı ve Kahramanın Yolculuğu Bağlamında Biçimbilimsel Olarak Yeniden Okumak
2023
Dergi:  
Motif Academy Journal of Folklore
Yazar:  
Özet:

Anlatı kavramı Batı tarafından uzun yıllar tartışılan, üzerine düşünülen ve çalışılan bir alan olmuştur. İçerisinde anlatı barındıran metinlerin belirli bir çizgide incelenmesi ve bunun paralelinde bilimlerin ve çalışmaların ortaya çıkmasını amaçlayan bir disiplindir. Anlatı kavramı içerisinde birçok sanat dalı barındırmaktadır. Bu kavram sözlü sanattan, yazılı sanata devamında görsel sanatlara kadar kendine yer bulmuştur. Anlatı tarzı gelişen teknolojiler ve toplumsal yapı paralelinde değişime uğrayabilmektedir. Aracı olan araç değişmiş olsa bile anlatının özelliği değişmemektedir. Vladimır Propp’un Rus masallar üzerine yaptığı biçimbilimsel yaklaşım olan yapısal çözümleme yöntemi bugün sinema sanatında karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Vladımır Propp’un masal çözümleme metodu olarak adlandırılan yapısal çözümleme yöntemini Lütfi Ömer Akad yönetmenliğinde çekilen Kızılırmak Karakoyu filmi üzerinde uygulanmıştır. Propp bu çalışmayı olağanüstü masallar üzerine gerçekleştirmiş olsa da anlatı yapısının sunduğu imkânlar doğrultusunda displinlerarası olarak bu yöntemi sinemada uygulamak mümkündür. Özellikle hikâyesini efsanelere, mitlere dayandıran sinema filmleri için bu çözümleme yöntemini kullanmak uygundur. İsmi geçen film, Propp’un Masalın Biçimbilimi adlı kitabında yer verdiği kuram çerçevesinde incelenmiştir. Anadolu’da geçen iki farklı efsane olan Kızılırmak efsanesi ile Karakoyun efsanesini bir araya getiren filmin olay dizgisi yapısal çözümleme yönteminin birçok işlevini karşıladığı görülmektedir. The concept of narrative has been a field that has been discussed, thought about and studied by the West for many years. It is a discipline that aims to examine texts containing narratives in a certain line and to reveal sciences and studies in parallel with this. This concept It has found a place for itself from oral art to written art and then to visual arts. From oral art to written art, it has found a place for itself in visual art. Narrative style can change in parallel with developing technologies and social structure. The character of the narrative does not change, even if the vehicle that is the mediator has changed. Structural analysis method, which is the morphological approach of Vladimir Propp on Russian fairy tales, appears in the art of cinema today. In this study, the structural analysis method of Vlamar Propp, called the tale analysis method, was applied on the film Kızılırmak Karakoyu, which was directed by Lütfi Ömer Akad. Although Propp has carried out this work on extraordinary tales, it is possible to apply this method in cinema interdisciplinary in line with the possibilities offered by the narrative structure. The aforementioned film has been analyzed within the framework of the theory that Propp has included in his book Morphology of the Tale. It is seen that the film, which brings together the legend of Kızılırmak and the legend of Karakoyun, which are two different legends in Anatolia, fulfills many functions of the event string structural analysis method.

Anahtar Kelimeler:

Re-reading The Film Kizilirmak Karakoyun In The Context Of The Hero Narrative and The Hero's Journey
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Motif Academy Journal of Folklore

Alan :   Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.070
Atıf : 1.170
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini