Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kişilik Özelliklerinin Yeşil Örgütsel Davranış Üzerine Etkisi
2022
Dergi:  
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, çalışanların kişilik özelliklerinin yeşil örgütsel davranış üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda kişilik özelliklerine sahip yeşil çalışanların daha yeşil örgütsel davranış gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, katılımcıların orta düzeyde yeşil örgütsel davranışa sahip oldukları ve yeşil örgütsel davranışın tüm alt boyutlarında orta düzeyde davranışlara sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların deneyime açık olma konusunda orta düzeyde becerilere sahip oldukları yüksek düzeyde uyumluluk, vicdanlılık, dışa dönüklük özelliklerine sahip ve orta-yüksek düzeyde duygusal istikrara sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen regresyon bulguları, kişilik özelliklerinin çalışanların yeşil örgütsel davranışları üzerinde olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kişilik özelliklerinin alt boyutlarının yeşil örgütsel davranış üzerindeki etkileri incelendiğinde kişilik özelliklerinden biri olan duygusal istikrarın yeşil örgütsel davranışa istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Personality Traits On Green Organizational Behavior
2022
Yazar:  
Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 360
Atıf : 3.263
2022 Impact/Etki : 0.371
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
138/509

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi