Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 24
 İndirme 5
Ortaçağ’da Siyasetname Geleneği ve Muhammed B. Turtûşi‘nin Sirâcu’l-mülûk Adlı Eserinde Devlet Yöneticilerin Durumu
2021
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Türk ve İslam devlet teşkilatı ile siyaset tarihi konusunda önemli bir yere sahip olan siyasetnameler, iyi bir devlet yönetimi ortaya konulabilmesi için hükümdarlara, vezirlere ve diğer üst düzey yöneticilere, devlet ve siyaset hakkında bilgi veren önemli kaynaklardır. Siyasetnamelerde genel olarak yöneticilere ideal devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği hakkında örneklerle tavsiyelerde bulunulur. Bu açıdan bu eserlerde devlet idaresinin esas ilkeleri, bir idarecide olması gereken özellikler, dikkat edilmesi gereken ve uzak durulması gereken hususlar, görevlilerin atama ve denetimleri, devletler arasındaki protokol kuralları gibi konular açıklanarak, ideal bir devletin nasıl ayakta duracağı açıklanmaktadır. Bu açıklamalar, ayet, hadis, hikmetli söz ve tarihte yaşamış önemli devlet adamlarından örnekler verilerek takviye edilir. Esasen İslam dünyasındaki siyaset kavramı üzerine tartışmalar halifelik kurumunun ortaya çıkmasına paralel olarak kendini göstermiş bulunuyor. Fakat bir yazı türü olarak siyasetname geleneği VIII. yüzyılda görülmeye başlanmış ve ardından İslam dünyasında birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerden birisi de Muhammed b. Turtûşî (ö.520)’nin kaleme aldığı Sirâcü’l-Mülûk adlı eserdir. Bu makalede siyasetname geleneği ve Sirâcü’l-Mülûk adlı eser özelinde devlet mekanizmasında rol alan önemli görevlilerin durumu incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Tradition Of The Law In The Middle East and The Status Of The State Leaders In The Sirâcu'l-muluk Judiciary Of Muhammad B. Turtusi
2021
Yazar:  
Özet:

Politics, which have an important place in the Turkish and Islamic state organization and political history, are important sources of information about the state and politics to the rulers, governors and other senior governors in order to establish a good state administration. Political statements generally advise governors with examples of how ideal government management should be. From this point of view, these works explain the basic principles of state administration, the characteristics that should be in an administrator, the aspects to be taken into account and to be avoided, the appointment and control of officials, the protocol rules between states, and how an ideal state will stand. These explanations are supplemented by giving examples of verses, hadiths, wise words and important state men who have lived in history. Essentially, discussions on the political concept in the Islamic world have shown themselves parallel to the emergence of the Khalifa institution. But as a type of literature, the tradition of politics VIII. It began to be seen in the century and then many works were taken into the Islamic world. One of these works is the work of the Sirâcül-Mülûk, which Muhammad B. Turtûşî (e.a. 520) took a pencil. In this article, the political tradition and the work of Sirâcü'l-Mülûk specialized in the state mechanism were attempted to investigate the situation of important officials.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.497
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini