Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
 İndirme 4
Belgesel Film Müziği: Roller, Yaklaşımlar, Etkiler
2021
Dergi:  
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sinemanın ilk döneminde sessiz sinema olarak yol alması, onun sesli bir eşliğe gerek olduğu fikrini doğurmuştur. Bu nedenle ilk filmlerden başlayarak film gösterimlerinde müzik kullanılmaya başlanmıştır. Film müziği, tüm türlerde filmin başlıca yapım unsurlarından ve anlatım araçlarından biridir. Müzik, bir yandan duygusal etkisi, bir yandan da tamamlayıcı ve zemin oluşturan özelliğiyle, tüm film yapımcılarının senaryo ve çekimler kadar önemsediği yapım materyalidir. Kurgusal filmlerde daha farklı bir anlam taşıyan ve farklı bir işlevle filmde yer alan müzik, belgesel yapımlarda bambaşka bir anlam taşımaktadır. Bu çalışma, belgesel film müziğinin özelliklerini ortaya koyarak belgesel film müziğinin filmin etkisi açısından rolünü vurgulamaktadır. Belgesel filmin konusu ne olursa olsun, müzik konuyu pekiştirmenin yanı sıra, yönetmenin yaklaşımını, filmin mantığını ve iletilerini doğrudan izleyiciye yansıtan öğedir. Çalışmada, değişik film örneklerinden yola çıkılarak belgesel film müziği tartışılmış, müziğin belgesel film için oynadığı rol değerlendirilmiş, belgesel filmde en az senaryo ve çekimler kadar etkin olan rolü vurgulanmıştır. Müzik, belgeselde ritmi belirleyen, yönetmenin yaklaşımını ortaya koyan, filmin iletisini vurgulayan, belgeselden hoş bir tat alınmasını sağlayan unsurdur. Belgesel film müziği, bir anlamda filmin niteliğini belirleyen anahtar öğedir ve belgeseli ortaya çıkaran başat materyallerinden biridir.

Anahtar Kelimeler:

Documentary Film Music: Roles, Approaches, Effects
2021
Yazar:  
Özet:

The fact that cinema started as a silent cinema in its first period led to the idea that it needed a vocal accompaniment. For this reason, starting from the first movies, music has been used in movie screenings. The soundtrack is one of the main production elements and means of expression of the film in all genres. Music, with its emotional effect on the one hand, and its complementary and ground-forming feature on the other, is the production material that all filmmakers care about as much as the script and shootings. Music, which has a different meaning in fictional films and takes place in the film with a different function, has a completely different meaning in documentary productions. This study highlights the role of documentary soundtrack in terms of the impact of the film by revealing the characteristics of the documentary soundtrack. Regardless of the subject of the documentary film, music is the element that reflects the director's approach, the logic and messages of the film directly to the audience, as well as reinforcing the subject. In the study, the documentary soundtrack was discussed on the basis of different film examples, the role played by the music for the documentary film was evaluated, the role of the documentary film, which was at least as effective as the script and the shootings, was emphasized. Music is the element that determines the rhythm in the documentary, reveals the director's approach, emphasizes the message of the film, and ensures a pleasant taste from the documentary. Documentary soundtrack, in a sense, is the key element that determines the quality of the film and is one of the principal materials that bring out the documentary.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 914
Atıf : 3.722
2022 Impact/Etki : 0.273
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
205/509

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi