Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 8
 İndirme 3
Reklamda Çocuk İmgesinin İşlevi: 2006-2007 Türk Televizyon Reklamlarında Çocuk Kullanımı
2007
Dergi:  
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada 2005-2007 yılları arasında yayınlanan, çocuk imgesine yer veren iki yüz televizyon reklamı göstergebilimsel bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışmanın amacı çocuk imgesinin reklamlarda üstlendiği işlevleri ve tüketim değerleriyle bağıntılarını ortaya koymaktır. Bu amaçla ilk bölümde çocuk imgelerinin reklam anlatısındaki işlevleri değerlendirilmiştir. İkinci bölümdeyse bu imgelerin kullanımsal, yararsal, eğlensel, varoluşsal tüketim değerleriyle ilişkisi çözümlenmiştir. Ele aldığımız reklamlarda çocuk imgesinin ürüne yaşama sevinci, saflık, sağlık, yenilik gibi değerler yükleme amacıyla, yetişkinlere yönelik reklamlarda da sorumluluk duygusu aşılama amacıyla kullanıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, kentli/köylü, varsıl/yoksul, eski/modern, okul/eğlence gibi karşıtlıkların öne çıkarıldığı, reklam evrenindeki toplumsal cinsiyet anlayışına çocuklara yönelik reklamlarda da sadık kalındığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Function Of Child Image In Advertising
2007
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 352
Atıf : 1.616
2023 Impact/Etki : 0.182
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi