Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 32
 İndirme 10
Smyrna/izmir Kazılarında Bulunan Bir Grup Kalıp Üzerine Değerlendirme
2019
Dergi:  
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma içerisinde Antik Smyrna/İzmir kazılarında ele geçen bir grup taş kalıp örneği üzerinden Smyrna’da Antik Dönemden Osmanlı Dönemine kadar süregelen metal işçiliği değerlendirilmiştir. Biri hariç, diğerleri Osmanlı Dönemine ait kalıplardan oluşan örnekler içerisinde kuyumcu kalıpları, muhtelif objeler için çeşitli metal döküm kalıpları öne çıkmaktadır. Tek parçalı ve iki parçalı örneklerden oluşan kalıpların sıklıkla yontulmaya ve ince kesitte işlenebilme özelliklerine sahip olan killi kireç ve arduvaz türü doğal taşlardan yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Sözü edilen kalıp örnekleri metal işlik ve atölyelerin varlığını onaylar nitelikte metal cüruf, üretim aletleri, pimiş toprak potalar ve üretime dair çeşitli buluntularla birlikte değerlendirilmiş, bu çerçevede Smyrna Agorası ve çevresinde 14. yüzyıldan sonraki metal döküm faaliyetlerine ilişkin bulgular paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

A Group Found In The Smyrna/izmir Caves
2019
Yazar:  
Özet:

In this study, a group of stone patterns taken in the Ancient Smyrna/Izmir mines have been evaluated through the continued metal work in Smyrna from the Ancient Period to the Ottoman Period. Except for one, the other are formed from patterns of the Ottoman Period in the examples of the shell patterns, various metal throw patterns for various objects. It has been found that the patterns consisting of single-party and two-party samples are made of natural stones, which often have the properties of moisturizing and can be processed in thin cuts. The aforementioned patterns have been evaluated together with various findings on metal curve, production tools, folded soil potes and production as confirms the existence of metal work and workshops, in this framework the findings on the after 14th century metal casting activities in the Smyrna Agora and around it have been shared.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 207
Atıf : 309
2022 Impact/Etki : 0.086
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
419/509

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi