Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 5
 İndirme 4
Perceptıons Of Turkısh Academıcıans On Medıa Lıteracy Assessment In Hıgher Educatıon In Turkey
2022
Dergi:  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu betimsel çalışmanın amacı, Türk akademisyenlerin medya okuryazarlığı çıktıları, değerlendirmesi, medya okuryazarlığı eğitiminin zorluklarına ilişkin algılarını ve yükseköğretimde bu zorlukların üstesinden gelmek için sundukları önerilerini araştırmaktır. Araştırmanın verileri, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesindeki üniversitelerde çalışan 41 Türk akademisyenden toplanmıştır. Veri toplamak için Schilder (2014) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlığı Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Bu çalışmada, medya ve teknoloji ve medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgilendiği için, iletişim fakültesinde ve eğitim fakültesi bölümlerinden de İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri alanlarında uzmanlığa sahip akademisyenler yer almıştır. Araştırmanın sonuçları, biçimlendirici değerlendirmenin öne çıkan değerlendirme yöntemlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır ancak akademisyenlerin kullandığı çoğu değerlendirme yönteminin de zaman alıcı veya geliştirmesi karmaşık olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ayrıca, akademisyenlerin öğrencilerin medya okuryazarlığını değerlendirmek için verdikleri yanıtları nasıl yorumlayacaklarından emin olmadıklarını ve eğiticilerin yetersiz eğitimini, sonuçları değerlendirmede bir zorluk olarak tanımladıklarını göstermektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, medya okuryazarlığı öğrenme çıktılarının yöneticiler tarafından değil, alandaki tüm paydaşların fikir birliği ile belirlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları ayrıca, öğrencilerin küreselleşen dünyada eleştirel olarak özerk vatandaşlar olabilmeleri için medya okuryazarlığı eğitiminde eleştirel okuryazarlık ve pedagojinin dikkate alınması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Turk Akademi̇syenleri̇n Turki̇ye'de Yuksekogreti̇mde Medya Okuryazarligi Degerlendi̇rmesi̇ne İli̇ski̇n Algilari
2022
Yazar:  
Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 654
Atıf : 7.714
2022 Impact/Etki : 0.5
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
62/232

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi