Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 10
 İndirme 9
Matematik Eğitimi Bağlamında Matematik Tarihi Çalışmalarına Genel Bir Bakış: Bir Meta Sentez Çalışması
2022
Dergi:  
Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada meta sentez yöntemi kullanılarak matematik eğitimi bağlamında matematik tarihine ilişkin çalışmaların mevcut durumunu ve nasıl eğilim gösterdiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla 2016-2020 yılları arasında yayınlanmış olan 37 makale, 8 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi olmak üzere toplam 47 çalışma, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilerek analiz edilmiştir. Çalışmalara Google Akademik arama motoru, YÖK Ulusal Tez Merkezi, TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark, EBSCOhost-ERIC, ProQuest Dissertations & Theses, ELSEVIER Scopus, SpringerLink, Taylor-Francis ve JSTOR veri tabanlarından ulaşılmıştır. İçerik analizine tabii tutulan çalışmalar amacı, yayın türü, araştırma deseni, örneklem düzeyi, veri toplama aracı, sonuçları ve kullanım biçimleri bağlamında incelenmiştir. Toplanan veriler frekanslarına göre yorumlanıp grafik veya tablo ile sunulmuştur. Çalışmaların çoğunda öğrencilerin başarı, tutum, inanç, motivasyon, öz yeterlik, zihinden hesaplama gelişimi ve matematiksel düşünme düzeylerindeki değişimi araştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca, yapılan çalışmaların büyük bir bölümünü makalelerin oluşturduğu görülmüştür. Durum çalışması ve doküman inceleme desenleri başta olmak üzere nitel çalışmaların ağırlıkta olduğu ise dikkat çeken sonuçlar arasındadır. Çalışmalar, örneklem olarak en çok ortaokul öğrencileri ile yürütülmüştür ve söz konusu çalışmalarda en çok kullanılan veri toplama araçları görüşme formu, doküman, ölçek ve anketleri olmuştur. Araştırma sonucunda, özellikle matematik eğitimi kapsamı başta olmak üzere matematik tarihi alanında çalışma yapacak olan araştırmacılara ve uygulayıcılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
0
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Güzel Sanatlar

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 188
Atıf : 1.241
2022 Impact/Etki : 0.355
Quarter
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Q1
25/122

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
18/92

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
97/232

Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama