Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 246
 İndirme 109
 Sesli Dinleme 2
Milli Mücadele Yıllarında Bolşevizm Propagandası ve Anadolu Basını 1919-1922
2019
Dergi:  
ANASAY
Yazar:  
Özet:

6-7 Kasım 1917 Bolşevik (Ekim) Devrimi’yle Rusya’daki çarlık rejimi bütünüyle yıkılırken, Osmanlı Devleti son nefesini 30 Ekim 1918’de Mondros’ta verdi. Böylece her iki devlet içinde geriye dönülmez yeni bir süreç başlamış oldu. Rusya’da devrim sonrasında iktidara gelen Bolşevik Hükümeti ile Türkiye’de Milli Mücadele Hareketi’nin öncülüğünü yapan Ankara Hükümeti (BMM), miras aldıkları devletlerden farklı olarak yeni diplomasi belirleyeceklerdi. Buna göre artık her iki devlet ortak düşmana karşı savaşacak ve kendisini ispatlamak için mücadele verecekti. İki hareket arasındaki bu ilişkilerin yanı sıra Bolşevikler; yeni rejimi ve hareketi de dünyaya duyurmak ve yaymak amacındaydı. İşte bu noktada Moskova ve Ankara; bir yandan emperyalist Avrupa Devletleri’ne karşı birbirlerinin müttefiki olurken, diğer taraftan da kendi gelecekleri konusunda bir yol haritası belirlediler. Dolayısıyla ikili ilişkilerde yürütülen dostluk ilişkileri karşılıksız değildi. Bolşevikler kendi rejimlerini Anadolu’ya yaymak ve mümkünse Anadolu’yu da sosyalist/komünist bir cumhuriyet olarak Sovyet Rusya’ya katma arzusundayken, Türk milliyetçileri Anadolu’yu Bolşevik egemenliğine sokmadan Rusların maddi ve manevi desteklerini almak arzusundaydı. İşte bu arzular arasında gidip gelen ikili ilişkilerde Bolşevikler, Milli Mücadele döneminde Anadolu’ya komünist rejim ihraç etmek istediler. Bunu gerçekleştirmek için de farklı yöntemler kullandılar. Bu yöntemlerin başında ise propaganda faaliyetleri gelmekteydi.               20. yüzyılda önemli bir rol oynayan propaganda faaliyetleri, 1917 Ekim Devrimi ile Rusya’da kurulmak istenen yeni sistemin yerleştirilmesi ve yayılması için de son derece etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bolşevizm propagandası ve girişimleri, tarihsel ve güncel olaylar ile eş zamanlı olarak bazı değişiklikler gösterse de Sovyet propaganda girişimleri tarihsel süreç içerisinde ideolojik anlamda bir süreklilik göstermiştir. Bu çalışmada Sovyet Rusya’nın “Doğu” coğrafyasında kilit konumda bulunan Anadolu’yu yeni düzene dâhil etme süreci içerisinde uyguladığı propaganda faaliyetlerinde kullandığı bazı karikatür ve Anadolu basınındaki propaganda faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca Anadolu’da yapılmaya çalışılan propagandanın etkisi ortaya konularak, Bolşevizm propagandasının amacının ne olduğu; nasıl etkisiz hale getirildiği ele alınacak ve Bolşevik propaganda girişimleri karşısında Anadolu basınının nasıl bir tutum sergilediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:

Mi̇lli̇ Mucadele Yillarinda Bolsevi̇zm Propagandasi ve Anadolu Basini 1919-1922
2019
Dergi:  
ANASAY
Yazar:  
Özet:

With the Bolshevik (October) Revolution of 6-7 November 1917, the Tsarist regime in Russia was completely destroyed, the Ottoman State gave its last breath on 30 October 1918 in Mondros. So, in both states, a new process has begun unreturnly. The Bolshevik government that came to power in Russia after the revolution and the Ankara government, which was the leader of the National Fighting Movement in Turkey, would determine a new diplomacy, unlike the countries they inherited. According to this, the two states will now fight against the common enemy and fight to prove themselves. In addition to these relations between the two movements, the Bolsheviks were also intended to announce and spread the new regime and movement to the world. At this point, Moscow and Ankara, on the one hand, became allies against the imperialist European states, and on the other hand, set a road map on their own future. Therefore, the friendship in the two relationships was not unpaid. While the Bolsheviks wanted to spread their own regimes to Anatolia and, if possible, to add Anatolia to Soviet Russia as a socialist/communist republic, the Turkish nationalists wanted to get the material and spiritual support of the Russians without putting Anatolia into the Bolshevic rule. This is what the Bolsheviks wanted to exit the communist regime to Anatolia during the National Struggle period. They used different methods to do this. At the beginning of this campaign, the propaganda was undertaken.               The propaganda activities, which played an important role in the twentieth century, were also extremely effectively used for the installation and dissemination of the new system that was intended to be established in Russia with the October Revolution of 1917. Although the Bolshevism propaganda and initiatives show some changes simultaneously with historical and current events, the Soviet propaganda initiatives showed an ideological continuity within the historical process. This study examined some caricatures and propaganda activities in the Anadolu press that the Soviet Russia used in its propaganda activities in the process of incorporating the "Eastern" geography of Anadolu. In addition, the influence of the propaganda attempted to be done in Anadolu will be discussed, what is the purpose of the Bolshevism propaganda, how it has been deactivated, and how the Anadolu press has shown a attitude against the Bolshevism propaganda attempts.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
ANASAY

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 275
Atıf : 384
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini