Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 56
 İndirme 10
DAĞLIK KARABAĞ MESELESİNDE DEĞİŞEN GİDİŞAT VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
2021
Dergi:  
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

19. yüzyılda Çarlık Rusya tarafından işgal edilen Azerbaycan toprakları, Karabağ Hanlığı’nın Rus egemenliğine girmesiyle demografik olarak sistematik bir dönüşüm yaşamıştır. 1826’da İran’ı mağlup eden Rusya, 1828 Türkmençay Anlaşması ile Azerbaycan topraklarının kuzeyini alırken, güneyini İran’a bırakmıştır. Dağlık Karabağ bölgesi için kırılma noktası olan bu anlaşmayla Ruslar, Dağlık Karabağ’a Ermenileri göç ettirerek, yapay bir bölge inşa etmiştir. Zamanla çoğunluk haline gelen Ermeniler, Karabağ bölgesinden hak iddia eder duruma gelmiştir. Gerek Sovyetler döneminde gerekse Sovyetlerin çöküşü ile Karabağ bölgesindeki taleplerinden vazgeçmeyen Ermeniler, 1992-1994 yıllarında Dağlık Karabağ’ı ve civarındaki illeri işgal ederek, birçok masum Azerbaycanlıyı katletmiştir. Bu süreçte uluslararası kuruluşlar soruna çözüm bulamamış, Azerbaycan toprakları yaklaşık otuz yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalmıştır. Temmuz 2020’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı saldırıya geçmesiyle çatışmalar tekrar başlamıştır. Ancak bu kez gidişat Ermenistan’ın aleyhine dönmüştür. Türkiye’nin bölgede izlediği etkili politikalar ve Azerbaycan’a verdiği askeri ve siyasi destek, Azerbaycan’ın askeri üstünlüğü ile birleşince akabinde Karabağ zaferini getirmiştir.

Anahtar Kelimeler:

DAĞLIK KARABAĞ MESELESİNDE DEĞİŞEN GİDİŞAT VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
2021
Yazar:  
Özet:

The territory of Azerbaijan, occupied by the Tsarish Russia in the 19th century, experienced a demographically systematic transformation with the entrance of the Karabakh dynasty into the Russian sovereignty. Russia, which defeated Iran in 1826, took the north of the territory of Azerbaijan by the 1828 Turkmenistan Treaty, leaving its south to Iran. With this agreement, which is a breakthrough point for the mountain Karabakh region, the Russians have built an artificial area by migrating the Armenians to the mountain Karabakh. The majority of the people who have become Armenians have claimed the right from the Karabakh region. The Armenians, who did not give up their demands in the Karabakh region during the Soviet period, in 1992-1994 occupied the Mountains of Karabakh and the surrounding areas, and killed many innocent Azerbaijani. In this process, international organizations did not find a solution to the problem, the territory of Azerbaijan was occupied by Armenia for thirty years. In July 2020, the conflict began again with the Armenian attack on Azerbaijan. But this time, the move has returned against Armenia. Turkey’s influential policies in the region and its military and political support to Azerbaijan, combined with Azerbaijan’s military superiority, brought Karabakh victory.

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 248
Atıf : 2.192
2023 Impact/Etki : 0.3
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi