Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 87
 İndirme 23
Dijital Animasyon ve Görsel Efekt Teknolojilerin Türk Sinemasında Kullanımı
2021
Dergi:  
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
Yazar:  
Özet:

Yakın dönemde dünyanın her yerinde güçlü bir şekilde etkisini göstermeye başlayan dijitalleşme süreci, sinema alanında da kendisini hissettirmiştir. Sinemanın dijital dönüşüm sürecinde filmlerin yapım, dağıtım, gösterim gibi tüm aşamaları baştan aşağıya değişime uğradığı gibi filmlerin içerik ve biçimine dair özellikler de farklılık göstermeye başlamıştır. Filmlerde ön plana çıkan farklılıklar, özellikle dijital animasyon ve görsel efekt teknolojilerin sinemada kullanılmasıyla daha fazla belirgin hale geldiği görülmektedir. Hollywood sineması başta olmak üzere tüm dünyada dijital animasyon ve görsel efekt teknolojilerin sinema filmlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanması, son dönemlerde Türk sinemasında da bariz bir şekilde etkisini göstermeye başlamıştır. Türk sinemasında bu teknolojilerin kullanılmasıyla yaşanan değişimlerin birçok farklılıkları beraberinde getirmiş olması, bilimsel alanda araştırılması gereken bir problemin varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmamızda Türk sinemasında dijital animasyon ve görsel efekt teknolojilerin kullanılmasıyla ortaya çıkan farklılıkların neler olduğu sorusuna cevap bulmaya dönük nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniğine başvurulmuştur. Çalışmamızda elde edilen verilerin analiz edilerek yorumlanması içinse, betimsel yöntem tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Digital Animation and Visual Effect Technologies In Turkish Cinema
2021
Yazar:  
Özet:

The process of digitalization, which has recently started to have a strong influence throughout the world, has also made it feel in the field of cinema. In the process of the digital transformation of the cinema, all the stages of film production, distribution, showing have changed from the beginning to the bottom, and the characteristics of the film's content and shape have also begun to vary. Differences in films, especially digital animation and visual effect technologies, appear to become more apparent with the use in the cinema. The use of digital animation and visual effects technologies throughout the world, including the Hollywood cinema, has begun to show a clear influence in the Turkish cinema in recent periods. The fact that the changes that occur with the use of these technologies in Turkish cinema have brought many differences, has revealed the existence of a problem that needs to be investigated in the scientific field. In this study, the question of the differences arising from the use of digital animation and visual effect technologies in the Turkish cinema has been addressed to the document review technique from the quality data collection methods aimed at finding answers. For the analysis and interpretation of the data obtained in our study, the visual method was preferred.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 419
Atıf : 1.544
2022 Impact/Etki : 0.222
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
244/509

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)