Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 91
 İndirme 21
Gökhöyük Bağları Höyüğü’nden Bir Grup Demir Çağı Seramiği; Çanak
2020
Dergi:  
Turkish Studies Historical Analysis
Yazar:  
Özet:

Gökhöyük Bağları Höyüğü Orta Anadolu’nun Güneyinde Konya ili Seydişehir ilçesi Gökhöyük Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunmaktadır. Ova tabanından yüksekliği 11 metre olan höyüğün yaklaşık olarak 29 hektarlık bir alana oturduğu anlaşılmaktadır. Höyükte 2002 – 2005 yılları arasında yapılan kurtarma kazılarında çok sayıda pişmiş toprak eser ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Gökhöyük Bağları Höyüğü’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda açığa çıkarılan Demir Çağı seramikleri içerisinden seçilen bir grup pişmiş toprak kabın tanıtımının yapılmasına, bunlar üzerinden höyüğün Orta Anadolu kronolojisindeki yerinin anlaşılmasına ve bölgesel açıdan değerlendirilmesinin yapılabilmesine yönelik katkı sağlamaktır. Höyükte açığa çıkarılan pişmiş toprak buluntulardan, Seramikli Neolitik Dönemden itibaren Gökhöyük sakinlerinin burada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Höyüğün içinde bulunduğu coğrafya su kaynaklarına (Antik dönemde Trigotis olarak adlandırılan Suğla Gölü’nün hemen kıyısında) ve tarıma elverişli arazilere yakınlığı ile de dikkat çekmektedir. Höyükte Neolitik Dönemden başlayarak Demir Çağı’na kadar devam eden bir kültürel devamlılık söz konusudur. Ele geçen pişmiş toprak çanak-çömlekten bu kültürel devamlılık takip edilebilmektedir. Burada yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan Demir Çağı Seramikleri içerisindeki bir grup çanak çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Demir Çağı’nın farklı dönemlerine tarihlenen ve çanak olarak değerlendirilen bu buluntuların tamamı çark yapımıdır. Yapılan incelemeler sonrasında burada ele alınan çanakların MÖ 1200- 400 yılları arasına tarihlenebileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, bu çanakların Orta Anadolu Demir Çağı seramik geleneğinin tipik form özelliklerini yansıttığı da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

A Group Of Iron Age Ceramics From The Height Of The Height Of The Height; Chanak
2020
Yazar:  
Özet:

In the middle of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains of the mountains. It is clear that the hole, which is 11 meters high from the base, is located on an area of approximately 29 hectares. In the 2002-2005 rescue excavations, a large number of cooked soil works were discovered. The objective of this study is to contribute to the promotion of a group of cooked soil cabbage selected from the Iron Age ceramics revealed in the archaeological studies in the Gökhöyük Bağları Höyüğü, through which it is possible to understand the location of the heavens in the Central Anatolian chronology and to the regional assessment. From the cooked land findings revealed in the height, it is clear that from the Ceramic Neolithic Period, the residents of the height are living here. The geography in which the hole is located is also attracted by its proximity to the water sources (in the ancient times called Trigotis on the right coast of the Sugar Lake) and the land-friendly land. It is a cultural continuity that continues from the Neolithic Age to the Iron Age. The cultivated land can be followed by this cultural continuity. Here, a group of iron-age ceramics that are drawn to the face of the day in the grapes are the subject of the work. All of these findings, dated to the different periods of the Iron Age and considered to be cranes, are wheels. After the studies, it is clear that the cranes discussed here could date between 1200-400 years BC. Furthermore, it has also been found that these clothes reflect the typical form characteristics of the Central Anadolu Iron Age ceramic tradition.

Anahtar Kelimeler:

A Group Of Iron Age Ceramics From Gokhoyuk Baglari Mound; Bowls
2020
Yazar:  
Özet:

Gökhöyük Bağları Mound is located in the Bağlar locality of Gökhöyük Neighborhood the district of Seydişehir in Konya province in the South of Central Anatolia. It is understood that the mound, the height of which is eleven meter from the lowland, is located on an area of approximately 29 hectares. A large number of terracotta artifacts were unearthed during the excavations carried out between 2002 and 2005. The aim of this study is to introduce a group of terracotta pots selected within Iron Age ceramics which were excavated between 2002 and 2005 at Gökhöyük Bağları Mound, to develop a greater understanding of the position of the mound in central Anatolian chronology and to make a contribution to the regional evaluation of the mound. The artefacts exposed at Gökhöyük indicate that the inhabitants first settled at Gökhöyük lived here in the Pottery Neolithic Period. The geography of the mound draws attention with its proximity to cultivable land and water resources -right on the shore of lake Suğla called Trigotis in ancient times. In the mound, cultural continuity starting from the Neolithic Period to the Iron Age can be seen. This cultural continuity can be followed through the terracotta pottery obtained there. A group of bowls within the Iron Age ceramics exposed during the excavations at Gökhöyük Bağları Mound are the subject of this study. Of the subject of this study, all of the of the artefacts, dated to disparate periods of the Iron Age and considered as bowls are all wheel-made. After doing some research, it was comprehended that the bowls discussed here could be dated to 1200-400 BC. It was also identified that these bowls reflect the typical form characteristics of the middle Anatolian Iron Age ceramic tradition.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Turkish Studies Historical Analysis

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 141
Atıf : 37
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
440/509

Turkish Studies Historical Analysis