Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 53
 İndirme 10
Ardahan İli 2018 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması: Genel Değerlendirme
2020
Dergi:  
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ardahan'da 2018 yılında gerçekleştirilen arkeolojik araştırmaların sonuçları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmalarımız il merkezinde ve Göle ilçesinde yoğunlaştırılmıştır. Bu araştırmalar merkez ilçedeki Çağlayık ve Bağdaşan, Göle'deki Bellitepe, Balçeşme ve Durucasu yerleşimlerinin yakın çevresine odaklanmıştır. Yerleşimlerin hemen yakınında Demir Çağı ve Orta Çağ'dan kalma çok sayıda yeni keşfedilen arkeolojik alan tespit edilmiştir. 2018 yılında merkez ilçede belgelenen en önemli arkeolojik buluntular Bayramoğlu'ndaki kaledir. Bu arkeolojik alan, bölgedeki Antik Çağ savunma yapılarının tipolojisi hakkında yeni veriler sağlamaktadır. Genel olarak Göle'deki arkeolojik alanlar, şehir merkezine ve Çıldır'a göre daha fazla sayıda Demir Çağı seramik buluntu barındırması bakımından farklılık gösterir. Ne var ki 2018 saha araştırmasında araştırma ekibimiz çok sayıda Ortaçağ seramik örneklerini de tespit etmiştir. Özellikle Göle'deki Balçeşme ve Durucasu civarındaki arkeolojik alanlar 2018 yılının en önemli keşifleri olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler:

Archaeological Surface Research Of Ardahan 2018: General Assessment
2020
Yazar:  
Özet:

The results of the archaeological research conducted in Ardahan in 2018 are the subject of this study. Our research is focused in the center of the province and in the lake district. These studies have been focused on the nearby surroundings of the towns of Çağlayık and Bağdaşan in the central district, Bellitepe, Balçeşme and Durucasu in Lake. A large number of newly discovered archaeological areas from the Iron Age and the Middle Ages have been discovered near the settlements. The most important archaeological findings documented in the central district in 2018 are the castle in Bayramoğlu. This archaeological area provides new data on the typology of ancient defense structures in the area. In general, the archaeological areas in the lake differ in terms of the housing of a more number of Iron Age ceramic locations than the city center and the Madre. However, in the 2018 field research, our research team has also identified a lot of medieval ceramic samples. In particular, the archaeological areas around Balçeşme and Durucasu in Lake have been the most important discoveries of 2018.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.171
Atıf : 4.747
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini