Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 20
 İndirme 4
Bütçe Gözetimi Açısından Bağımsız Mali Kurumların Bütçe Sürecindeki Rolü
2019
Dergi:  
Sayıştay Dergisi
Yazar:  
Özet:

Yirmi birinci yüzyılda yaşanan bölgesel ve küresel finansal krizler sonrası hükümetlerin mali saydamlık ve hesap verebilirlik konularında yaşadıkları sorunlar ve yasama organının güçlendirilmesi ihtiyacı, bağımsız mali kurumları daha popüler hale getirmiştir. Bağımsız mali kurumlar bütçe gözetimi konusunda yasama organı ve yüksek denetim kurumuna yardımcı olmaktadır. Çalışma, bağımsız mali kurumların bütçe sürecindeki rolünü bütçe gözetimi açısından ele almayı amaçlamaktadır. Bağımsız mali kurumların teorik altyapısı ve bütçe sürecindeki rolü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün OECD 2019 yılı Bağımsız Mali Kurumlar Veri Tabanında yer alan verileri ve Uluslararası Bütçe Ortaklığının IBP 2017 yılındaki Açık Bütçe Anket verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bağımsız mali kurumların bütçe gözetimi ile yasama organı ve yüksek denetim kurumunun bütçe gözetimi arasındaki ilişki regresyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Bağımsız mali kurumların bütçe gözetiminin hem yasama organının hem de yüksek denetim kurumunun bütçe gözetimi ile pozitif yönlü bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler:

The Role Of Independent Financial Institutions In The Budgetary Process
2019
Yazar:  
Özet:

After the regional and global financial crises of the twentieth first century, the problems that the governments face in the issues of financial comptability and accountability and the need to strengthen the legislative body have made independent financial institutions more popular. Independent financial institutions assist the legislative body and the high-level supervisory body in budget surveillance. The study aims to discuss the role of independent financial institutions in the budgetary process in terms of budgetary supervision. The theoretical infrastructure and the role of independent financial institutions in the budgetary process have been evaluated using the OECD 2019 Independent Financial Institutions Database and the IBP 2017 Open Budget Survey data. The relationship between the budgetary supervision of independent financial institutions and the legislative body and the budgetary supervision of the high supervisory body has been studied with the help of a regression analysis. It has been found that the budget surveillance of independent financial institutions is in a positive relationship with the budget surveillance of both the legislative body and the high supervisory body.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sayıştay Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 466
Atıf : 7.013
2022 Impact/Etki : 0.5
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
80/509

Sayıştay Dergisi