Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 12
Sanat ve Teknoloji İliskisi Uzerinden Bi̇ll Vi̇ola’nin Yapitlari
2022
Dergi:  
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, önemli sanat disiplinlerinden biri olan videonun önemli temsilcilerinden Bill Viola’nın doğum, ölüm ve bilinç yönleri gibi temel insan deneyimleri arkasındaki fikirleri video üzerinden izleyiciye sunduğu çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Yaşamın geçiciliği ve ölümün kaçınılmazlığını ağır çekim video sunumlarıyla izleyiciyi hem ses hem de görüntü içine çeken ve dinleyicilerin duygularla temasa geçmesine olanak sağlayan eserleri irdelenmiştir. Dünya sanatında video çalışmalarıyla önemli bir üne sahip Amerikalı sanatçı Bill Viola, çoğunlukla evrensel olarak kabul edilen doğum, ölüm, cinsiyet, kader ve ruhani konuları ele almıştır. 1988’de eş zamanlı olarak doğan oğlu ve annesinin ölümü Viola’yı derinden etkilemiştir. Bu iki tesadüfi olay sanatçının maneviyatını derinleştirerek yaşam ve ölüm odaklı konular üzerinde çalışmaya yönlendirmiştir. Bireyin ruh hali üzerinde olumlu etki bırakan sanat, yeni şeyler üretmesinde ilham verici de olabilmektedir. Resim, heykel, müzik gibi çeşitli sanatsal formlar aracılığıyla insanlar etkilendikleri olaylar karşısında tepkisel yaratılarda bulunabilmektedirler. Sanatçı Viola, hayatında yaşamış olduğu derin duyguları çağdaş sanatın bir formu olan video ile aktarmıştır. Videonun bir sanat formu olarak kullanılmasında büyük rolü olan Viola, çalışmalarında görüntü ve sesi etkileyici ve karmaşık bir biçimde kullanarak bilişsel süreçlerin sorgulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Çağdaş bir üretim formu aracılığı ile yaşamsal olayları sorgulayıcı eserler yaratan Viola, görsel ve duygusal eğilimleri ortaya çıkarmaktadır. Var oluş ve yok oluşun insan yaşamındaki etkilerine değinen sanatçı gerçekleştirdiği sanatsal performanslar ile izleyicide sorgulayıcı etkiler bırakmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bill Viola's Works On The Relationship Of Art and Technology
2022
Yazar:  
Özet:

This study focuses on the work of Bill Viola, one of the main representatives of the video, which is one of the major art disciplines, to present the ideas behind the basic human experiences, such as birth, death and consciousness aspects, to the audience through the video. The passivity of life and the inevitability of death are focused on the work that attracts the audience into both sound and image and allows the audience to get in touch with emotions. Bill Viola, an American artist with an important reputation for his video work in the world of art, has dealt with the topics of birth, death, gender, fate and spirituality, mostly considered universally. The death of his son and mother, born simultaneously in 1988, deeply affected Viola. These two random events have led the artist to work on life and death-oriented topics by deepening his spirituality. The art that has a positive impact on a person's mood can also be inspiring in producing new things. Through various artistic forms such as painting, sculpture, music, people can be found in reactive creatures in the face of the events they are affected. Artist Viola translates the deep emotions he has lived in his life with a video, a form of contemporary art. With a major role in the use of video as an art form, Viola focuses on the questioning of cognitive processes using image and sound in an impressive and complex way. Via a modern form of production, Viola, which creates work questioning the life events, reveals visual and emotional trends. The artist, referring to the effects of existence and disappearance on human life, with the art performances he performs, leaves questioning effects on the audience.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.031
Atıf : 333
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini