Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 37
 İndirme 6
Öğretmenlerin Yaratıcılığı Besleme Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2021
Dergi:  
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Sharma ve Sharma tarafından geliştirilen öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışı ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Çalışmaya 165 öğretmen katılmıştır. Ölçeğin uyarlanması sürecinde uygun uygulama adımları izlenmiştir. Türkçe ölçek 15 madde, 4 boyuttan oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi ile 15 maddelik ve 4 boyutlu yapı elde edilmiştir. Ölçek toplam varyansın %65.084’ünü açıklamaktadır. Ölçekte bulunan dört boyutta, açımlayıcı faktör analizi ile sonucunda ortaya çıkan yapıyı doğrulamak amacıyla DFA yapılmış, yapı geçerliği incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda orijinal ölçek ile uyumlu sonuçlar göstermiştir. Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .931 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışı ölçeği (ÖYBDÖ) Türkçe formu geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışını belirlemede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler:

Teachers' Creativity Measurement Behavior Warning To Turkey: Efficiency and Safety Movement
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to adapt the scale of the creativity feeding behavior of teachers developed by Sharma and Sharma to Turkey. 165 teachers participated in the study. Adaptation of the measurement has been followed by appropriate steps. The Turkish scale consists of 15 matters, 4 dimensions. With the opening factor analysis, 15 material and 4-dimensional structures were obtained. The scale describes 65.084 per cent of the total variation. In the four dimensions found in the scale, the structure validity was studied in order to verify the structure resulting from the opening factor analysis. As a result of the verifying factor analysis, the results were compatible with the original scale. The Cronbach Alfa internal consistency ratio for the entire scale is calculated as .931 . According to the results of the study, the creativity of teachers can be used to determine the creativity of teachers as a valid and reliable measurement tool.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.389
Atıf : 6.618
2022 Impact/Etki : 0.345
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q1
15/86

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
99/232

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi