Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 20
 İndirme 7
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Görüşleri
2022
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

2019 yılı aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve süregelen zamanla tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sağlıktan ekonomiye, turizmden tarıma, mühendislikten eğitime birçok alanı etkilemiştir. Bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetlerinde öne çıkan değişiklik yüz yüze eğitim modeline ara verilerek bütün öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi ortamlarda yürütülmeye başlanması olmuştur. Bu araştırmada pandemi sürecinde önemi daha da artan çevrimiçi eğitim faaliyetlerine yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden açıklayıcı durum çalışmasından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler pandemi sürecindeki bulaş riski ve sosyal mesafe uygulaması dikkate alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış çevrimiçi görüşme formuyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmen adayları çevrimiçi öğrenmenin hem avantajları hem dezavantajları olduğunu belirtmektedirler. Mevcut çevrimiçi eğitim faaliyetlerinin yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Çevrimiçi eğitim uygulamaları sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmektedirler.

Anahtar Kelimeler:

Opinions Of Social Studies Teacher Candidates On Online Education Activities
2022
Yazar:  
Özet:

The Covid-19 pandemic, which emerged in Wuhan, China in December 2019 and has influenced the whole world over time, has affected many areas from health to economy, from tourism to agriculture, from engineering to education. In this process, the prominent change in education activities was the suspension of face-to-face education model and the beginning of all teaching activities in online environments. In this study, it is aimed to reveal the views of social studies teacher candidates on online education activities, which have increased in importance during the pandemic process. The research was carried out using descriptive case study, one of the qualitative research methods. In the study, the data were obtained through a structured online interview form prepared by taking into account the risk of transmission and social distance practice during the pandemic process. The obtained data were analyzed using content analysis. In the research, pre-service teachers state that online learning has both advantages and disadvantages. They think that current online education activities are insufficient. They state that they encounter various problems during their online education applications.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 450
Atıf : 6.858
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi