Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 82
 İndirme 31
İBRAHİM ÖZDEMİR DERLEMİNDE BULUNAN HALI MİNDER VE YASTIKLAR ÜZERİNE GÖZLEMLER
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

İbrahim Özdemir Kırşehir’in Mucur İlçesi Dalakçı köyünde 1939 yılında doğmuştur. Etnografik eserler, antikalar ve kitaplar biriktiren bir derlemcidir. Kırşehir’de yaşayan İbrahim Özdemir Teknik Tarım ve Ziraat Okulu mezunudur. Bir süre Devlet Üretme Çiftliklerinde çalıştıktan sonra 1970 yılında yurt dışına gitmiştir. Uzun yıllar Almanya’da çalışarak 2002 yılında Kırşehir’e dönen Özdemir aynı zamanda şair ve yazardır. İbrahim Özdemir’in Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı olan derlemindeki Anadolu kültürüne ait etnografik eserlerin en dikkat çekici parçaları dokumalardır. Bu çalışmada dokumalar içerisinde özellikle göze çarpan 4 adet halı minder ve 4 adet halı yastık tanıtılacaktır. Halılar Özbağ ve Mucur yörelerine aittir. Bu dokumaların bir kısmı aile büyüklerinden kalmış, bir kısmı da satın alma yoluyla derleme katılmıştır. Kırşehir yöresinde günümüzde halı dokumacılığı yok denecek kadar azalmıştır. Dokuma bilenler ileri yaş grubundan kadınlar olup artık dokuma yapmamaktadırlar. Kamu kurumlarının açtığı halı dokuma kurslarına gençler rağbet etmemektedir. Günümüz itibarıyla Kırşehir halıları sadece eskiden dokunmuş ve saklanan veya kullanılan örnekleriyle varlığını sürdürmektedir. İbrahim Özdemir’in derlemindeki halı minder ve halı yastıklar, Kırşehir dokuma kültüründe ayrı bir yeri olan Özbağ ve Mucur halılarının eski güzel örnekleri olması açısından önemlidir. Ayrıca halılarda kullanılan ipliklerden yola çıkılarak, yörenin bitkisel boyacılığı konusunda bir fikir edinmek açısından incelemeye değer görülmüştür. Bu halılar renk, desen, düzenleyim, uygulayım ve teknik özellikleri açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The sights of Abraham and the sights of Abraham and the sights of Abraham
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Ibrahim Özdemir was born in Mucur district of Kırşehir in Dalakçı village in 1939. It is a collector of ethnographic works, antiquities and books. Ibrahim Özdemir, who lives in Kırşehir, is a graduate of the Technical Agriculture and Ziraat School. After working in the state production farms for a while, he went abroad in 1970. Özdemir, who worked in Germany for many years and returned to Kırşehir in 2002, is also a poet and writer. The most remarkable pieces of ethnographic works belonging to Anadolu culture in the collection, approved by the Ministry of Culture and Tourism of Ibrahim Özdemir, are documents. In this study, the documents will be presented with 4 pieces of carpet mines and 4 pieces of carpet wings. They belong to the towns and towns of Mucur. Some of these documents remained from the family elders, and some also participated in the collection through the purchase. It has been reduced enough to say that the roof has not been drawn up. Those who know the tissue are women from the age group and no longer make the tissue. The young people do not want to take the leaves of the leaves of the school. As of today, Krishnamurti roofs continue to exist only with previously touched and hidden or used samples. In the collection of Ibrahim Özdemir's carpet mines and carpet wings are important in terms of being the old beautiful examples of Özbağ and Mucur carpet, which are a separate place in the Kırşehir textile culture. It is also worth exploring from the lines used in the roofs, in terms of getting an idea about the plant painting of the site. These roofs have been studied in terms of color, pattern, arrangement, application and technical characteristics.

Anahtar Kelimeler:

Observations On Carpet Pillows and Cushions In Ibrahim Ozdemir Collection
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

İbrahim Özdemir was born in Dalakçı village of Mucur District of Kırşehir in 1939. He is a collector that accumulates ethnographic works, antiques and books. İbrahim Özdemir who lives in Kırşehir graduated of Technical Agriculture and Agriculture School. After working in State Production Farms for a while, he went abroad in 1970. Özdemir, who worked for many years in Germany and returned to Kırşehir in 2002, is also a poet and writer. The most prominent pieces of ethnographic artifacts belonging to the Anatolian cultures in the collection of Ibrahim Özdemir, which is approved by the Ministry of Culture and Tourism, are the textiles. In this study, 4 pieces of carpet cushions and 4 pieces of carpet pillows will be introduced especially in the textiles. Carpets belong to the districts of Ozbag and Mucur. Some of these texts were left from the family, and some were included in the collection through purchasing. In the Kırşehir region, carpet weaving is reduced to the point of no attempt today. People who know how to weave are women of advanced age group and do not weave anymore. Young people do not like carpet weaving courses opened by public institutions. As of today, Kırşehir carpets continue to exist only with the samples that were woven in the past and stored or used. The carpet cushions and carpet pillows in Ibrahim Ozdemir's collection are important in terms of being a beautiful example of Ozbag and Mucur carpets with a different place in the culture of Kırşehir weaving. In addition, the carpet was found to be worth investigating in terms of getting an idea of the vegetative dyeing of the area by going out from the yarns used in carpets. These carpets were examined in terms of color, pattern, arrangement, application and technical features.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.146
Atıf : 9.815
Asos Journal