Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 76
 İndirme 18
GÖRSEL OKUMA YAKLAŞIMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
2015
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, fizik dersinde uygulanan görsel okuma yaklaşımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına, kavramaya ve öğrencilerin fizik dersine karşı olan tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda, görsel okuma ağırlıklı bir yöntem, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem uygulanmıştır. Uygulanan test sonuçlarını değerlendirmek üzere SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, görsel okuma yaklaşımı kullanımının öğrencilerin, fizik dersindeki akademik başarılarının, kavramalarının ve fizik dersine karşı olan tutumlarının, geleneksel yönteme göre daha olumlu yönde etkilendiği gözlenmiş, bu hususla ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Investigation Of Influence Of Visual Aproach On University Students’ Academic Achievement In Physics Courses
2015
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

In this study, it was investigated the effect of the visual reading approach carried out in physics course on universitiy students’ academic achievements, understanding and their attitudes towards physics course. The study was based on pretest-posttest experimental design with control group. The lessons was taught to experimental group by using the visual reading method and to control group by using traditional method. The data were analized by using SPSS statistical program. The findings indicated that the using of visual reading approach affected more positively the students’ academic achievements in physics course, understandings and their attitudes towards physics course than traditional method.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.146
Atıf : 9.739
2023 Impact/Etki : 0.075
Asos Journal