Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 57
 İndirme 26
Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik
2019
Dergi:  
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının, matematik başarılarının, sınıf düzeylerinin ve cinsiyetlerinin birbirleriyle olan ilişkisini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada veri toplamak amacıyla “matematik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin karne notları akademik başarı notları olarak kabul edilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında veriler toplanmış ve SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırma 381 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı fark olmadığı sınıflar açısından 12. sınıflar ile 10. ve 11. sınıflar arasında yüksek düzeyde anlamlı farklılıklar olduğu, 12. sınıfta okuyan öğrencilerin matematik dersi notları 10. ve 11. sınıfta okuyan öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

High school students and mathematics in the light of attitude, success and gender
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to determine the relationship between high school students’ attitudes towards mathematics course, mathematical achievements, class levels and gender. The research is in the screening model. The study used a "matematical attitude scale" for the purpose of gathering data. Students' masterpieces are accepted as academic success notes. In the 2017-2018 educational year the data was collected and analyzed using SPSS 21.  The study was conducted with 381 high school students. The results of the analysis show that there are no significant differences in the attitudes of the students to the mathematics class by gender; there are a high level of significant differences between class 12 and class 10 and class 11. Students who study in the class class have a significantly low score compared to students who study in the 10th and 11th classes.

Anahtar Kelimeler:

High School Students and Mathematics In The Light Of Attitude, Success and Gender
2019
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to determine the attitudes of high school students towards mathematics, mathematical academics achievement, class levels and gender relations with each other. Research is in the descriptive model. In the research, "mathematics attitude scale" was used to collect data. The scores of the students were accepted as academic achievement grades. Data were collected during the 2017-2018 academic year and analyzed using SPSS 21. This research was conducted with 381 high school students. As a result of the analyses there is no significant difference in the attitudes of the students towards the mathematics course by gender; there are significant differences between classes 12th and 10th and 11th in terms of classes. Mathematics course grades of students who study in the 12th class are significantly lower than grades of students who study in the 10th and 11th class.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.189
Atıf : 4.867
2023 Impact/Etki : 0.227
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi