Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 85
 İndirme 36
Ogretmen Adaylari Icin Medya Okuryazarligi Egitimi: Ogretim Tasarimi Sureci ve Degerlendirilmesi
2016
Dergi:  
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada öğretmen adaylarına medya okuryazarlığı becerisi kazandırabilmek amacıyla bir öğretim tasarımı gerçekleştirilerek, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğretim tasarımı sürecinde ASSURE modeli temel alınmıştır. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 44 öğretmen adayı, ikinci aşamasına ise aynı gruptan 32 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Bu çalışmada deneme modellerinden tek grup ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Çalışma sürecinde araştırma grubuna kişisel bilgi formu, medya okuryazarlığı başarı testi, medya okuryazarlığı düzey belirleme ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve materyal kullanışlılık testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen pilot uygulama sonucunda öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı bilgi düzeylerini olumlu yönde iyileştiği, fakat medya okuryazarlığı algı düzeylerinde anlamlı bir değişim olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, öğretmen adaylarına medya okuryazarlığı eğitiminin verilmesinin bir ihtiyaç olduğu, bu bağlamda farklı öğretim tasarımlarının gerçekleştirilebileceği ve öğretmen adaylarına yönelik öğretmen eğitimi sürecinde medya okuryazarlığı dersinin eklenmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Media Literacy Training For Prospective Teachers: Instructional Design Process and Its Evaluation
2016
Yazar:  
Özet:

In this study, instructional design process with the goal of helping prospective teachers gain media literacy is conducted, and it is applied and evaluated. ASSURE model were used in the instructional design process. The study was conducted in two stages. In the first stage, 44 prospective teacher studying at Süleyman Demirel University (in Isparta, Turkey), Education Faculty in Spring Year of 2013-2014 participated, and in the second stage 32 prospective teacher from the same group participated voluntarily. This study used one group pre-test post-test experimental model. During the study, personal information form, media literacy achievement test, media literacy diagnostic test, semi-structured interview form, and material usability tests were conducted with the study group. As a result of the pilot implementation, results show that media literacy knowledge level of prospective teachers has improved positively, but however no significant change was found in media literacy perception levels. Consequently, media literacy trainings shall be organized for prospective teachers and in this context different instructional designs can be developed, and media literacy courses shall be added to the teacher training curriculum.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 430
Atıf : 833
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini