Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 236
 İndirme 106
Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranlarının Etkileşimi
2019
Dergi:  
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin başlıca finansal makro ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkileri ampirik olarak test etmektir. Diğer bir deyişle döviz kurundan enflasyon ile faiz oranına geçiş etkisi ve enflasyonla faiz oranı arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda 2003 Ocak ile 2018 Nisan dönemleri arasında Türkiye’deki döviz kuru, enflasyon ve faiz oranlarının aylık ortalama verileri analizde kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak ARDL sınır testi yaklaşımı ile eşbütünleşme analizi yapılmış daha sonra ise Toda–Yamamoto testi ile nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye’de döviz kurundan enflasyon ve faiz oranına doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlara göre döviz kurundan faiz oranı ve enflasyona doğru geçiş etkisi işlemektedir. Diğer taraftan bulgulara göre enflasyon ile faiz oranı arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve Türkiye’de Fisher hipotezinin doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of The Turnover Rate, Inflation and Interest Rates In Turkey
2019
Yazar:  
Özet:

The main objective of this study is to empirically test the relationships between the main financial macro-economic indicators of Turkey. In other words, it has been studied whether there is a relationship between the inflation and the interest rate and the inflation and the interest rate. In this context, the average monthly data of the currency rate, inflation and interest rates in Turkey between January 2003 and April 2018 were used in the analysis. The study was conducted as a method with the ARDL border test approach and then the cause analysis with the Toda-Yamamoto test was carried out. According to the findings obtained from the study, it has been found that in Turkey there is a one-way cause to inflation and interest rates. According to the results, the currency rate processes the interest rate and the transition to inflation. On the other hand, the findings indicate that the matching relationship between inflation and interest rates has been found and the conclusion has been achieved in Turkey that the Fisher hypothesis has been confirmed.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 589
Atıf : 2.126
2022 Impact/Etki : 0.196
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
278/509

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi