Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 53
 İndirme 3
Van’da Bulunan Osmanlı Vakıfları
2021
Dergi:  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Van’ı 1548 yılında tam olarak hâkimiyeti altına alan Osmanlı Devleti şehrin askerî, siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel, dinî ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli eserler bina ettirmiştir. Atamış olduğu beylerbeyleri ve valiler vasıtasıyla bu eserlerin yaşaması ve hizmetlerine devam etmesi için vakıflar kurdurmuş, devlete ait olan gelirleri ise bu vakıflara tahsis etmiştir. Bu şekilde imar edilen Van sancağı, eyalet merkezi haline dönüştürülmüştür. Van’da bulunan eserlerden külliye şeklinde olanlar; Ulu Camii ve Medresesi, Kızıl Camii ve Medresesi, Şeyh Abdurrahman Camii ve Zaviyesi, İskender Paşa, Hüsrev Paşa, Kaya Çelebi, Abbas Ağa ve Horhor Camii Vakıflarıdır. Bunların içerisinde Hüsrev Paşa Vakfı, külliye olmanın bütün özelliklerini ihtiva etmesi bakımından önemlidir. Devlet yoluyla ve hayırseverlerin yardımıyla 1915 yılına kadar Van’da yirmi sekiz cami, otuz dört mescit, on iki medrese, otuz sıbyan mektebi, on altı zâviye, üç kütüphane, dört türbe, iki imarethane, dört han ve kervansaray, beş hamam, sekiz çeşme yaptırılmıştır. Bu eserlerin hemen hemen hepsi 1915’te Ermeni ve Rusların Van’ı ele geçirip yakmalarına kadar işlevlerini devam ettirmiştir. Bu eserlerin uzun süre işlevlerini devam ettirmeleri giderleri için ayrılan gelirlerin yüksek olmasıdır.

Anahtar Kelimeler:

Ottoman Foundations In Van
2021
Yazar:  
Özet:

The Ottoman Empire, which took the city Van located in the eastern part of Turkey under his rule in 1548, built various works to meet the military, political, economic, social, cultural, religious and educational needs of the city. He established foundations/waqfs for the survival of these works and to continue their services through the governors or beylerbeyi he appointed, and the revenues belonging to the state were allocated to these foundations. Therefore, the city was transformed into a center of Van eyalet. Among the works found in Van in the form of Islamic-Ottoman social complex (külliye) are Ulu Mosque and Madrasa, Red Mosque and Madrasa, Sheikh Abdurrahman Mosque and Zaviye, Iskender Pasha, Husrev Pasha, Kaya Celebi, Abbas Aga and Horhor Mosque foundations. Among these, Hüsrev Pasha Foundation is too important in terms of having all the features or characteristics of being a kulliye. It was determined that until 1915, twenty-eight mosques, thirty- four masjids, twelve madrasahs, thirty primary schools, sixteen zawiyah, three libraries, four tombs (türbe), two imarethanes (food pantry), four public houses (han), caravanserai, five hammam (bath), eight fountains were built in Van through the state and with the help of philanthropists Nearly all of these works had been continued their perform and function until the Armenians and Russians captured and burned Van in 1915. Due to high income for expenses, these constructions fulfilled their functions for a long time.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 779
Atıf : 1.507
2023 Impact/Etki : 0.181
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi