Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 96
 İndirme 22
HEDONİZM BAĞLAMINDA PERFORMANS SANATI
2020
Dergi:  
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Tarih boyunca “güzel” hakkında birçok söylem geliştirilmiştir. Estetik ilerlemeler doğrultusunda bilgi üretimi ve birikimiyle haz olgusu ele alınmıştır. Antik Çağ’da ortaya çıkan haz ve estetik kavramları üzerine tartışmalar, düşünsel düzlemde ele alınmıştır. Bu tartışmalar Modern ve Postmodern döneme kadar devam etmiştir. Günümüzde de bu konunun tartışılması sıcaklığını korumaktadır. Postmodernizm tarz ve hazla ilgilenmesine rağmen, estetiği kurallara bağlamaz. Sanat eserini algılamaya çalışan bireye bu durum zorluklar çıkarır. Fakat yeterli donanıma sahip estetik izleyici kendi bilimsel tutarlılığı çerçevesinde olguya dâhil olur. Birden fazla anlam içeren Postmodern eserler, çoğulcu bir yapıda alımlayıcının yaratıcı sürece katılımını sağlar. Bu bağlamda yapıtlar estetik hazzın yaşanmasına farklı bir boyuttan katkı getirir. Performans sanatı, Postmodern üslupta eserlerin verildiği bir alandır. Bu açıdan performans sanatı, eserde birçok anlamı ortaya koymaktadır. Algıyı, hazzı, dürtüyü, anı, yaşamı, mekânı vs. şeylerin beden olarak ele alındığı performans sanatında, alımlayıcıları gerçeklik olgusuna dâhil ederek sanatçı-alımlayıcının arasında bağ oluşturur ve ortak estetik deneyim sağlar. Bu ortak estetik deneyim doğrultusunda sanatçı-alımlayıcı özdeş durumları yaşayarak estetik hazza ulaşır.

Anahtar Kelimeler:

The Art of Performance in the Relationship
2020
Yazar:  
Özet:

Over the course of history, many statements have been developed about the "beautiful". Aesthetic progress has been addressed by knowledge production and accumulation of pleasure. Discussions about the pleasures and aesthetic concepts emerging in ancient times have been discussed in the mental level. These discussions continued until the modern and postmodern era. Today, the debate on this issue keeps the heat. Despite postmodernism’s interest in style and pleasure, the aesthetics does not bind it to the rules. The person who tries to realize the work of art makes it difficult. But an aesthetic observer with sufficient equipment is involved in the fact in the framework of his own scientific consistency. Postmodern works, which contain multiple meanings, enable the purchaser to participate in a multi-structure in a creative process. In this context, the works contribute from a different dimension to the experience of aesthetic pleasure. Performance art is an area where works are given in the Postmodern style. From this point of view, performance art shows many meanings in the work. In the performance art in which perception, pleasure, impulse, memory, life, space, etc. things are treated as a body, it incorporates the acquirers into the reality phenomenon and creates a connection between the artist and the simulator and provides a common aesthetic experience. This common aesthetic experience achieves aesthetic pleasure by experiencing artistic-analysative identity conditions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.522
Atıf : 1.764
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi