Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 4
Covid-19 Pandemi Sürecinde Değişen Tüketim Alışkanlıklarının Reklamlara Yansıması Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz
2022
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Pandemi sürecinde insan yaşamının birden farklılaşmasıyla insanların yeni düzene ayak uydurma mecburiyeti ve aynı zamanda aile, arkadaş ortamı gibi sosyal çevreden uzaklaşma gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla insanların tüketim alışkanlıklarında da değişikler gözlemlenmiştir. Markalar reklam kampanyalarında COVİD-19 öncesi dönemde müşterilerini sürekli olarak doğada olmaya, hayatın tadını yollarda çıkarmaya yönelik bir mesaj verilirken; COVİD-19 sürecinde müşterilerinin, sağlıklı ve güvende kalmalarını önemsediklerini gösteren evde kalma odaklı mesajlar verdikleri tespit edildiği görülmüştür. Bu kapsamda, markalar, yalnız pazarlama esnasında değil, hayatlarının her anında müşterilerini düşündüklerini göstermeye çalıştığı söylenebilir. Bu çalışmada, COVİD-19 pandemisinin reklam sektöründe kendini nasıl gösterdiği ele alınmıştır.  Pandemi sürecinde markaların reklam kampanyalarında verdikleri sosyal mesajı inceleyerek, COVİD-19 dönemi reklam kampanyalarını Roland Barthes’ın göstergebilimsel analizi ile tüketiciye verilen mesaj bağlamında çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Covid-19 Pandemic Change Consumption Habits In Advertisements
2022
Yazar:  
Özet:

With the sudden differentiation of human life during the pandemic process, situations have emerged, such as the obligation of people to adjust to the new order and also the evasion of the social environment, such as the family, the friendly environment. Therefore, changes in people’s consumption habits have been observed. In the advertising campaigns of the brands in the pre-COVID-19 period, their customers are given a message to be constantly in nature, to get the enjoyment of life on the road; in the COVID-19 process, they have been found to give their customers home-oriented messages showing that they are concerned about being healthy and safe. In this context, it can be said that brands are not just trying to show their customers what they think during marketing, but their lives are trying to show their customers what they think at all times. This study discussed how the COVID-19 pandemic shows itself in the advertising sector.  By studying the social message that brands give in their advertising campaigns during the pandemic process, COVID-19 advertising campaigns were resolved in the context of the message given to the consumer by Roland Barthes' indicative analysis.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.298
Atıf : 2.073
2022 Impact/Etki : 0.054
Quarter
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Q3
101/188

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
466/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
218/232

Filoloji Temel Alanı
Q4
79/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q4
85/92

İlahiyat Temel Alanı
Q4
97/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q4
35/39

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)