Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 39
 İndirme 3
Filistin’de Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersine İlişkin Görüşleri
2021
Dergi:  
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Hızla küreselleşmekte olan dünyada ülkeler arasındaki yakın etkileşim yabancı dil öğretimine daha fazla önem kazandırmıştır. Medeniyetler arasında kurulan yoğun etkileşim, diğer kültürleri de öğrenmeyi zorunlu hâle getirmiştir. Dünya üzerinde bu kadar dilin kullanılmasına karşın artmakta olan uluslararası ilişkiler boyutu, ulusların kendi ana dilleriyle olan iletişimi yetersiz kılmakta, böylelikle diğer medeniyetlerin dillerini öğrenme gereksinimini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra göç, eğitim, kültürel etkileşim ve ticari ilişkiler de farklı dilleri öğrenme nedenlerindendir. Bu araştırmanın amacı, Filistin'deki El-Kudüs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yabancı dil olarak Türkçe dersi alan öğrencilerin öğretim sürecinden önce ve sonra geniş bir yelpazede görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme modeli yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmayı yürütmek için nitel araştırma uzmanları denetiminde bir görüşme formu hazırlamıştır. 2017 - 2018 ve 2018 - 2019 akademik yılında Türkçe derslerine katılan 60 gönüllü öğrenciyle hazırlanan görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan kapsamlı sonuçlar ilgili yayınlar ve çalışmalar ışığında değerlendirilmiş ve araştırmanın sonuçları 12 ana başlık altında sunulmuştur. Çalışmada öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye başlama nedenleri ve Türkçeyi hangi amaçlarla kullanmak istedikleri, derse katılımları, derslerden eğitime başlamadan önce ve sonra Türkçe hakkındaki görüşleri, derslerden beklentileri ortaya koyulmaktadır. Ayrıca çalışma öğrencilerin derslerde yaşadıkları zorlukları, dersin dışında Türkçeyi nasıl kullandıkları konusunu, Türkçenin ana dil olarak öğrenim deneyimini, derslerden sonra Türkçe eğitimine nasıl devam etmeyi planladıklarını ve derslerin iyileştirilmesi için gereken önerileri kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Views Of University Students On Turkish As A Foreign Language Course In Palestine
2021
Yazar:  
Özet:

This study’s main goal is to research and reveal the views and opinions of the students who take Turkish class as a foreign language at Al-Quds University in Palestine, and find optimization prospects in order to enhance the course procedure. This study has been done using one of the qualitative research methods, interview model approach. To conduct this research, the researcher has prepared an interview form under the supervision of a thesis advisor and qualitative research specialist. Using the interview form prepared, In-depth interviews were conducted with 60 volunteer students who attended Turkish classes in the academic year of 2017-2018 and 2018-2019. The data obtained from the 60 participants were analyzed by content analysis method. The research results are evaluated in the light of relevant studies, and have been presented under 12 main headings in this study. In this research, The reasons for students to learn a foreign language in general, the reasons of choosing Turkish to learn as a foreign language, for what purposes they want to use Turkish, attending classes, their opinions about Turkish before and after the class, their expectations from the class, and their thoughts about the class before and after it have been presented in the results of this study. Also, the results section covers the difficulties the students experienced in the class, , how they use Turkish outside the class, how they plan to continue their Turkish language education after the class, their opinions about the class and suggestions to improve the class.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.402
Atıf : 2.502
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini