Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 24
 Görüntüleme 65
 İndirme 13
MONTESSORİ EĞİTİM PROGRAMININ ÇOCUKLARIN PSİKOSOSYAL GELİŞİMLERİNE VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
2017
Dergi:  
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, Montessori Eğitim Programının okul öncesi eğitime devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarının psikososyal gelişimlerine ve sosyal problem çözme becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitime devam eden, 4-5 yaş arasında 80 deney grubu ve 80 kontrol grubu olmak üzere toplam 160 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada Montessori Eğitim Programı’nın çocukların psikososyal gelişimlerine ve sosyal problem çözme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Okul Öncesi Çocuklar için Psikolojik Gözlem Formu Ölçeği ve Wally Çocuk Sosyal Problem Çözme Dedektif Oyun Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; ayrıca deneme grubuna üç hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; bağımsız gruplar için t testi, ANCOVA ve bağımlı gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, Montessori Eğitim Programı’nın çocukları psikososyal gelişimlerinde ve sosyal problem çözme becerilerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of The Effects Of The Montessori Educational Program On Children's Psychosocial Development and The Social Problem Solving Skills
2017
Yazar:  
Özet:

This study examined the effects of the Montessori Method on preschool children’s psychosocial development and social problem solving. The research group is composed of 4-5 year olds attending preschool education in 2014–2015 school year total of 160 children were included in the study, 80 being in the experimental group and 80 being in the control group. In this research, “pretest posttest control group quasi-experimental design” is used to determine the mentioned effect. The data of the research was obtained by using the scale of Pre-school Psychological Observation Forms for Children and Wally Child Social Problem–Solving Detective Game Test. The tests were administered to children before and after experimentation, and it was applied to experimental group again three weeks later. Independent groups t-test, ANCOVA and paired t test were used to analyze the data. The findings of this research indicate that Montessori Education Program is effective on psychosocial development and social problem solving of children

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.178
Atıf : 16.504
2023 Impact/Etki : 0.37
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi