Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 65
 İndirme 39
1970 Tari̇hli̇ 10. Sinif Tari̇h Ders Ki̇tabinin Gorsel Tasarim Acisindan Degerlendi̇ri̇lmesi̇
2016
Dergi:  
Abant Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ders kitapları eğitim ve öğretim sürecinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bu materyallerin en önemli öğelerinden birisi de görsellerdir. Görseller ders kitaplarında sunulan bilgileri açıklama, basitleştirme ve anlamlı hale getirmede önemli rol oynamaktadırlar. Bu alanda yapılan çalışmalar ders kitaplarındaki görsellerin görsel hazırlama kriterlerine yeterince dikkat edilmeden hazırlandığını göstermektedir. Bu nedenle ders kitabını hazırlayan kişilerin, bir ders kitabının içerisine konulacak görsellerin hangi özellikleri taşımaları ve ders kitabında nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1970 tarihinde hazırlanan Lise II Tarih Ders Kitabı’nı, bir ders kitabındaki görsellerin taşımaları gereken özellikler açısından değerlendirmektir. Buna ek olarak, elde edilen verilerin günümüz literatürüyle karşılaştırılması ve tarih ders kitaplarındaki görsellerin hazırlanmasında ne tür gelişmelerin yaşandığı da ortaya konmaya çalışılacaktır. Araştırma, nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, veriler doküman analiziyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, 1970 tarihli tarih ders kitabındaki görsellerin bazı açılardan günümüz tarih ders kitaplarında yer alan görsellere kıyasla daha iyi hazırlandığı da görülmektedir. Bunun yanında incelenen ders kitabında günümüz ders kitaplarında yer almayan el çizimi görseller, görsellerle ilgili açıklamalar ve görsellerle ilgili numaralandırmalar yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2016
Yazar:  
0
2016
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 685
Atıf : 2.711
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini