Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 14
EKONOMİNİN RENKLERİ: YENİ BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ “BEYAZ EKONOMİ”
2023
Dergi:  
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sanayileşme, küreselleşme, ekonomik krizler, çevre sorunları ve toplumsal eşitsizlikler iktisat biliminde geçerli teorilerin sorgulanmasına neden olmaktadır. Yaşanan gelişmeler ile farklı çözüm ve yeni paradigma arayışları iktisadın kapsamı, içeriği ve metodolojisi açısından genişleme ve değişim meydana getirmektedir. Bu dönüşümün yansıması olarak iktisat biliminde bazı alanlarda tanımlayıcı renkler ortaya çıkmıştır. İktisat bilimi insan ve doğa dostu, eşitlikçi bir sosyal bilim olarak içinde yeşil, mavi, kahverengi, turuncu ve mor gibi renkleri kapsayan bir oluşum içindedir. Çalışma kavramsal bir çalışma olup, ekonomik olayların renklerle ilişkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın amacı ekonomide renklerle ifade edilen çalışma alanlarını açıklamak, bu alanların kapsamlarını, amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için ortaya koydukları paradigmaları sunmaktır. Çalışmada MAXQDA nitel veri analiz programı kullanılarak ekonominin renklerine ilişkin içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre ekonomide renklerle özdeşleştirilen yaklaşımlar birbirinden etkilenip birbirini destekler durumdadır. Analiz kapsamında yeşil, mavi ve kahverengi renk alanlarının ortak teması olarak sürdürülebilirlik ve küresel ısınma olarak tespit edilmiştir. Mor ve turuncu ekonomi konuları ise çakışan kod haritasında diğer renklerden bağımsız olarak yer almıştır. Kaynakları etkin kullanarak insanların yaşam süresini artırmak için ekonomi bilimi için yapılan çalışmalar sağlık sektörüne entegre edilmiş ve sağlık ekonomisi adı altında yeni bir bilim dalı ortaya atılmıştır. 2019 yılından itibaren küresel ölçekte etkili olan Covid-19 pandemisi sonrası sürdürülebilirlik kavramının önem kazandığı bu süreçte hem sağlık hem de ekonomik iyileşmelerin sağlanması önceliklendirilmiştir. Bu kapsamda sağlık ve ekonomi konularını kapsayan “Beyaz Ekonomi” kavramı çalışmada geliştirilen ve literatüre sunulan yeni bir renk odaklı yaklaşım olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.142
Atıf : 5.360
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi