Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 8
 İndirme 1
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İŞİTME ENGELLİ BİREYLER İÇİN İŞARET DİLİ SÖZ VARLIĞI VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2022
Dergi:  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS
Yazar:  
Özet:

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar kitap incelemesi, deyimler, atasözleri, dil becerileri, yöntem teknik geliştirmeye yöneliktir. Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen işitme engelli bireyler için Türk işaret dili söz varlığı verileri incelenmiştir. Bu alanda öğretilmesi gereken kelimeler temalara ayrılmış, bulgular kısmında tablo haline getirilmiştir. Temalar selamlaşma ifadeleri, renkler, hayvanlar, sayılardan oluşmaktadır. Hedef alınan seviyeler A1-A2 temel seviyedir. Temalardan sonra verilerin toplandığı kaynaklar değerlendirilmiştir. Daha sonra belirtilen seviyelerde bulunan işitme engelli ve yabancı uyruklu bireylerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme aşamasında yeterlilikleri kazanımlar şeklinde incelenmiştir. Bunun için yenilenen Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme kaynağı referans alınmıştır. Nitel araştırma olan çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda A1-A2 seviyelerde bulunan işitme engelli ve yabancı uyruklu bireylere Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken basit ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kelimelerin verildiği tespit edilmiştir. Selamlaşma ifadeleri 9 kelime, renkler 11, hayvanlar 43, sayılar 10 olmak üzere toplamda 73 tane söz varlığı mevcuttur. Araştırma süreci tamamlandıktan sonra işaret dili alanında uzman 6 kişiden görüş alınmıştır. Literatür taraması kısmında ifade edildiği gibi bu çalışma niteliğinde alanda yapılan çalışmaların sayısı azdır. Çalışmanın işitme engeli bulunan özel grupların dil öğrenimine yönelik çalışmalara rehber olması temenni edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

null
2022
Yazar:  
0
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 732
Atıf : 1.865
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS