Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 13
 Görüntüleme 37
 İndirme 15
Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları
2019
Dergi:  
Journal of Higher Education and Science
Yazar:  
Özet:

Hemşirelik okullarındaki eğitimin temel amacı, öğrencilere sağlıklı/hasta bireylere ve onların ailelerine gereksinimleri olan hemşirelik bakımını sunabilmeleri için, kritik düşünme becerileri ve psikomotor yetenekleri evrensel etik değerler ile geliştirmektir. Bakımın çok boyutlu olması nedeniyle, hemşirelerin bireye özgü bakım verebilme yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, öğrenim çıktıları değerlendirilerek müfredat oluşturulmalıdır. Uzun yıllar boyunca hemşirelik eğitimi müfredatı için bir standart oluşturulmasına çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada hemşirelik eğitimine ve mezun öğrenci profiline olumlu katkı sunulması için, hemşirelik eğitim müfredatı ve öğrenme çıktılarına dikkat çekilmiştir. Öğrenme çıktıları, bir öğrenme sürecinin sonunda öğrencinin sahip olması gereken bilgi, tutum ve becerileri içerir. Bu çıktılar, her ders için eğitim sonunda elde edilmesi planlanan bilişsel, duyuşsal/psikososyal ve psikomotor alanlara yönelik becerilerdir. Bilişsel alan; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşur. Bu alanda temel kavramların öğretilmesi ilk basamaktır. Duyuşsal alan daha çok duyguları içerir. Bireyin sahip olduğu olumlu ve olumsuz duygular, tutumlar, değerler, ilgiler, kişisel ve sosyal özellikler bu alanın içinde değerlendirilir. Psikomotor alan, beyin fonksiyonlarının ve kas hareketlerinin koordinasyonunu içeren fiziksel beceriler üzerine odaklanır. Hemşirelik eğitiminin tamamlanması esnasında belirlenen öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, öğrenim çıktıları müfredata eklenir. Böylece müfredatta yer alan bilişsel, duyuşsal/ psikososyal ve psikomotor alan çıktılarının başarıldığı varsayılır. Hemşirelik müfredatını geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların yanında müfredat çıktılarının değerlendirilmesi ile hemşirelik eğitiminin kalitesinin artırılması mümkün olacaktır

Anahtar Kelimeler:

Nursing Education and Learning Results
2019
Yazar:  
Özet:

The main objective of education in nursing schools is to develop critical thinking skills and psychomotor abilities with universal ethical values, so that they can provide nursing care to healthy/sick individuals and their families. Because the care is multi-dimensional, in order to develop the ability of nurses to provide special care to the individual, a curriculum should be created by evaluating the learning outcomes. It has been seen for many years that a standard for the nursing training program has been tried to be established. In this study, a positive contribution to nursing education and graduate student profile was attracted to the nursing education curriculum and learning outcomes. Learning outcomes include the knowledge, attitudes and skills that the student should have at the end of a learning process. These outcomes are skills aimed at the cognitive, sensory/psychosocial and psychomotor fields that are planned to be obtained at the end of each course. The cognitive field consists of the stages of knowledge, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation. The teaching of basic concepts in this field is the first step. The emotional area contains more emotions. The positive and negative emotions, attitudes, values, interests, personal and social characteristics that a person has are assessed within this area. The psychomotor field focuses on physical skills that involve coordination of brain functions and muscle movements. To be able to the learning goals set during the completion of nursing training, the learning outcomes are added to the curriculum. Thus, it is assumed that the outcomes of the cognitive, sensual/psychosocial and psychomotor fields included in the curriculum are successful. In addition to the work aimed at improving the nursing programming, the evaluation of the programming outcomes will be possible to improve the quality of nursing training.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Journal of Higher Education and Science

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 594
Atıf : 4.730
2022 Impact/Etki : 0.441
Quarter
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Q1
18/122

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
108/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
75/232

Journal of Higher Education and Science