Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 3
 İndirme 1
Sigirlarda Sut Protein Polimorfizmi’nin Anlam ve Onemi / Importance and Meaning Of Milk Protein Polymorphism In Cattle
2002
Dergi:  
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

OZET: Sut protein sistemi uzerine yap.lan cal..malar yar.m as.r. a.an sureden bu yana devam etmekte olup genetik, molekuler biyoloji ve biyokimya gibi ileri bilim dallar.n.n katk.s.yla elektroforetik ve kromatografik teknikler gibi yeni analitik metodlar.n geli.imi, sut protein polimorfizmi konusuna buyuk katk.lar sa.lamaktad.r. Sut s...r populasyonlar.nda en yayg.n cal...lan genetik varyantlar ƒ¿s1-Cn, ƒÀ-Cn, ƒÈ-Cn ve ƒÀ-Lg�fd.r. Dunyada ce.itli s...r .rklar.ndaki ƒ¿s1-Cn, ƒÀ-Cn, ƒÈ-Cn ve ƒÀ-Lg lokuslar.na ili.kin gen frekanslar. da..l.m. tablolar halinde verilmi.tir. Anahtar Kelimeler: Sut proteinleri, polimorfizm, s...r. Importance and Meaning of Milk Protein Polymorphism In Cattle   ABSTRACT : Studies on the milk protein system have been in progress for more than half century, and contributed to milk protein polymorphism the the improving of new analytical methods like electrophoretic and choromatographic tecniques, together with the contributions of sciences in progress like genetics, molecular biology and biochemistry. Usually, genetic variants studied on milk protein polymorphism in dairy cattle population; ƒ¿s1-Cn, ƒÀ-Cn, ƒÈ-Cn and ƒÀ-Lg. Gene frequencis distributions of ƒ¿s1-Cn, ƒÀ-Cn, ƒÈ-Cn and ƒÀ-Lg loci in various cattle breeds in world are presented to be Tables. Keywords: Milk proteins, polymorphism, cattle .

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Alan :   Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.687
Atıf : 4.869
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini