Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 53
 İndirme 12
Anne-baba Tutum Ölçeğinin Türk İşaret Dili’ne Uyarlanması ve Sağır Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları
2021
Dergi:  
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Çocukların gelişimi ve topluma uyum sağlayabilmesi için, anne-babalarının tutumları etkilidir. Anne-babaların çocuk yetiştirmeye yönelik tutumları kendi kişisel özellikleri, çocuğa ait özellikler ve diğer pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Engelli veya normal gelişimsel özelliklere sahip bireylerden oluşan tüm ailelerde, anne-babalık her ebeveynin sorumluğudur. Sağır toplumu, gündelik iletişimde Türk İşaret Dilini (TİD) kullanan bireylerden oluşan topluluk olarak adlandırılmaktadır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmanın amacı, 5-6 yaşında çocuğu bulunan sağır ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarını incelemek amacıyla bir ölçek uyarlaması yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu hedef yaş grubunda çocuğu bulunan ve Türk İşaret Dili’ni iletişim dili olarak kullanan 258 sağır ebeveyn oluşturmuştur. Veri toplamada Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ)-A Formu kullanılmıştır. Ölçek Türk İşaret Diline (TİD) çevrilmiş ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları Demokratik Tutum alt boyutu için .0,91, Baskıcı ve Otoriter Tutum için 0,86, Aşırı Hoşgörülü Tutum için 0,89 bulunmuştur. ABTÖ-A Formu 38 maddelik TİD Versiyonunun sağır kültürüne ve Türk İşaret Diline uygun olduğu, sağır ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemede kullanılabileceği belirlenmiştir. Çalışmada sağır annelerin Aşırı Hoşgörülü Tutum alt boyut puanının babalara göre, 26-30 yaşındaki ebeveynlerin Baskıcı ve Otoriter Tutum alt boyut puanlarının 36-40 yaşındakilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Adaptation Of The Mother-father Attitude Scale To The Turkish Sign Language and The Attitudes Of Good Parents To Raise Children
2021
Yazar:  
Özet:

For children to be able to develop and adapt to society, their parents’ attitudes are effective. Parents’ attitudes towards childbirth can be influenced by their own personal characteristics, the characteristics of the child, and many other factors. In all families comprised of persons with disabilities or with normal developmental characteristics, parents and grandparents are the responsibility of each parent. The right society is called a community of individuals who use the Turkish Sign Language (TID) in daily communication. The purpose of this study in the visual scan model is to make a scale adjustment to study the attitudes of the blind parents who found a child aged 5-6 years. The study group consisted of 258 blind parents who had a child in the target age group and used Turkish Sign Language as communication language. The data collection was used by the parent-parent attitude measurement (ABT) form. The scale is translated into the Turkish Sign Language (TID) and the Verification Factor Analysis (DFA) is performed. The Cronbach Alfa Trust Scores found 0.91 for the Democratic Attitude subdimensions, 0.86 for the Drift and Authority Attitude, 0.89 for the Extreme Tolerant Attitude. ABTÖ-A Form 38 Article TID Version is in accordance with the dirty culture and the Turkish Sign Language, it is determined that dirty parents can be used in determining the attitudes of childbirth. The study found that the low-dimensional score of surd mothers over tolerance behavior, according to the parents, was higher than the low-dimensional score of oppressive and authorized behavior for parents aged 26-30 years.

Anahtar Kelimeler:

2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 577
Atıf : 3.142
2023 Impact/Etki : 0.497
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi