Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 24
 İndirme 12
Kültürel Çalışmalar Üzerine
2020
Dergi:  
TRT Akademi
Yazar:  
Özet:

Türkiye’nin ve dünyanın asırlar boyunca elde ettiği hızın yüzlerce kat fazlasına son bir asırda eriştiği modern teknolojiler sayesinde elde ettiğimiz kazanımlar oldu. Alışmak zorunda olduğumuz yeni iletişim formatları, yeni bireysel ve sosyal yaşam imkânlarını da beraberinde getirdi. “Apartmanda cenaze olsa haberimiz olmuyor.”, “Millî ve manevî değerlere saygı kalmadı.” vb. şikâyetlerimiz, kimi zaman hoş bir nostaljiye dönüşse de üzerinde düşünmeye mecbur hissettiğimiz konular var. Türkiye’nin bu alanda geç fark ettiği konulardan birisi tarihle bağını koparmanın sonuçlarından birisi olan kimlik problemi oldu. Bu sadece bizim değil, tüm dünyanın problemi aynı zamanda. Örneğin çocuklarını dijital mecralara kaptırmak istemeyen ailelerin endişesi, giderek bir kuşak problemine doğru evriliyor. Çevrim içi oyunların, kültürel çalışmalar odaklı birer yumuşak güç projesi olduğunu konuşmaya başladık. Şurası muhakkak; tanımlama yapmak çözümü bulmak anlamına gelmiyor, probleme işaret ediyor sadece. Dünyada internete erişmeyen kimse kalmasın diye uzaya fırlatılan 60 adet internet uydusu sayesinde hedeflenen 12 bin uyduluk ağın gerçekleşme tarihi olarak 2027 sonu öngörülüyor. Dijital eşitsizlik neler getirecek, kestirmek kolay değil ama yeni bir eşitsizlik formatıyla yüzleşeceğimiz muhakkak. Baba ile oğulun, dede ile torunun arasındaki mesafe her geçen gün artıyor. Yağmur sonrası yürüyüşe çıkmak için elinden tutmak isteyeceğimiz çocuklarımız olmayacak. Bu uçurumun vakti çok da uzak değil.

Anahtar Kelimeler:

About Cultural Studies
2020
Dergi:  
TRT Akademi
Yazar:  
Özet:

It has been the achievements we have achieved thanks to modern technologies that have reached hundreds of times the speed that Turkey and the world have achieved over the centuries. The new formats of communication we have to get used to have brought together new individual and social life opportunities. “We don’t know if there’s a funeral in the apartment.“There is no respect for moral and spiritual values.” by VB. Our complaints sometimes turn into a pleasant nostalgia, but there are topics we feel forced to think about. One of the topics that Turkey noticed late in this area was the identity problem, which was one of the consequences of breaking its connection to history. This is not only the problem of us, but of the whole world as well. For example, the concern of families who don’t want to put their children into digital locks is progressively evolving towards a generation problem. We started talking about the online games, a soft power project focused on cultural studies. There is; identifying does not mean finding a solution, it only indicates the problem. With 60 satellites launched into space so that no one in the world has access to the Internet, 12,000 satellite networks are expected to be implemented by the end of 2027. What digital inequality will bring, it’s not easy to cut down, but we’ll definitely face a new format of inequality. The distance between father and son, grandfather and grandson is increasing every day. There will be no children we will want to keep on our hands to walk after the rain. The time of this hole is not too far.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
TRT Akademi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 417
Atıf : 1.558
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini