Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 30
 İndirme 10
Kültür Turistlerinin Seyahat Motivasyonları ve Turist Tipolojisine Göre Karşılaştırılması: Kapadokya Bölgesinde Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma
2019
Dergi:  
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Kültür turizminin önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Kültür turizm pazarında ürün ve hizmet sağlayıcıların, planlamacıların ve ilgili paydaşların, kültür turistlerini özelliklerine göre gruplandırarak ihtiyaçlarını en iyi şeklide karşılamaya ve edinecekleri deneyimden memnun kalmalarını sağalmaya çalışmaları oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı kültür turizmine katılan yerli turistlerin motivasyonlarını belirlemek, deneyimlerinin derinliğine ve ilgi düzeylerine göre gruplara ayırarak motivasyon farklılıklarını incelemektir. Çalışma Kapadokya’ya paket turla gelen yerli turistlere yönelik yapılmıştır. 389 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile yapılan araştırmada “amaçlı derin deneyimli”, “gezen yüzeysel deneyimli”, “sıradan yüzeysel deneyimli”, “kazara yüzeysel deneyimli”, “rastlantısal derin deneyimli” kültür turisti olmak üzere beş tipoloji belirlenmiştir. Destinasyon yöneticilerinin, seyahat acentelerinin ve diğer paydaşların farklı gruplardaki kültür turistlerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Comparison of tourist culture according to travel motivations and tourist typology: a study of indigenous tourists in the Cape Town
2019
Yazar:  
Özet:

Cultural tourism has a significant potential for growth. In the cultural tourism market, it is very important that product and service providers, planners and relevant stakeholders, by grouping cultural tourists according to their characteristics, try to meet their needs in the best way and ensure that they are satisfied with the experience they acquire. The aim of the study in this context is to identify the motivations of local tourists who participate in cultural tourism, to study the motivation differences by dividing them into groups according to the depth of their experiences and interest levels. The work is aimed at local tourists who come to Kapadokya with a package tour. The study, conducted with 389 people face-to-face survey method, identified five typologies, including “massive profound experience”, “going surface experience”, “ordinary surface experience”, “casual surface experience”, “rastantly profound experience” cultural tourists. It is recommended that destination managers, travel agencies and other stakeholders work to meet the needs and needs of cultural tourists in different groups.

Anahtar Kelimeler:

Travel Motivations Of The Cultural Tourists and Its Comparison According To Tourist Typologies: A Research On Domestic Tourists In Cappadocia Region
2019
Yazar:  
Özet:

Cultural tourism is being seen as having considerable growth potential. It is very important that policy-makers, suppliers and relevant stakeholders try to better understand the cultural tourism market by attempting to segment their customers to adapt their offer to the customer’s needs and to ensure that they are satisfied with their experience. In this context, the study aims to determine the motivation of domestic tourists who participate in cultural tourism and to analyze the differences of motivation by segmenting them according to their interest in cultural tourism and depth of experience. The study was carried out for domestic tourists visiting Cappadocia with package tours. Results from 389 completed responses to the face to face survey instrument revealed that five typologies were defined as purposeful with deep experience, sightseeing with shallow experience, casual with shallow experience, incidental with shallow experience and serendipitous with deep experience cultural tourist. It is suggested that destination managers, travel agencies and other stakeholders should better understand the needs and interests of cultural tourists in different groups and meet their wishes and needs accordingly.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 809
Atıf : 2.451
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi