Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 81
 İndirme 31
Anne-Bebek Kategorisi Kapsamında Markalama Stratejilerinde Nüfuz Pazarlamanın Önemi
2019
Dergi:  
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

İnternetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın gündelik hayatın bir parçası halini almasıyla birlikte internet ve sosyal medya yoğun olarak kullanılan bir pazarlama aracı konumuna gelmiştir. Markaların dijital araçlardan faydalanarak pazarlama faaliyetlerini sürdürmesi dijital pazarlamanın gelişimini hızlandırmıştır. Böylece nüfuz pazarlaması ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı anne-bebek kategorisinde nüfuzlu pazarlamayı araştırmak, marka-nüfuzlu ilişkisine yönelik açıklamalar getirmektir. Nüfuz pazarlaması, günümüz tüketicisinin satın alma tercihlerini doğrudan etkileyen bir pazarlama yöntemidir. Nüfuz pazarlamasının araştırıldığı çalışmada anne bebek sektöründe yer alan Chicco, E-Bebek, Mothercare, Panço markalarının yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca anne-bebek sektöründe yer alan 4 adet influencer ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, nüfuz pazarlamasının Y kuşağı annelerin tercihlerini etkilediğini, özellikle yeni anne olan ya da olacak bireylerin anne olan birilerinin deneyimlerinden yararlanmak için nüfuz pazarlamasına ilgi gösterdiğini ortaya koymuştur. Marka yöneticilerinin verdiği yanıtlar neticesinde ise nüfuz pazarlamasının marka tercihlerinde etkili olduğu, buna karşın markanın konumlandırması sebebiyle nüfuz pazarlamasının etkisini göstermediği durumların olabileceği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Branding Strategies Used In Mother-baby Category Importance Of Influence Marketing
2019
Yazar:  
Özet:

The Internet and social media have become widely used marketing tools, together with the proliferation of the Internet and the integration of social media into our daily lives. The fact that brands continue their marketing activities by using digital tools has accelerated the development of digital marketing. Thus, influencer marketing has emerged as an important component of marketing communications. The purpose of this study is to look into influencer marketing carried out in mother-baby category in order to reveal interaction intended for relationship between brand-influencer. Influencer marketing is a marketing tool, which directly affects modern consumer purchasing preferences. In the study, interviews were conducted with managers of Chicco, E-Bebek, Mothercare and Panço brands in the mother-baby market to reveal this relationship between two parties thoroughly and in detail. Furthermore, in-depth interviews were conducted with four outstanding influencers in mother-baby category. The results of the study pointed that influencer marketing affects the preferences of generation Y mothers, and that especially individuals who have just become mothers or are to be mothers show interest to the influencer marketing in order to benefit from the experiences of already mothers. As result of responses given by brand managers, it has been concluded that influencer marketing is effective on brand preferences; nevertheless, that the outcomes might show differences in influencer marketing activities due to various brand positioning strategies.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 551
Atıf : 4.952
2023 Impact/Etki : 0.259
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi