Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 50
 İndirme 21
Türkiye Konut Fiyat Endeksi Öngörüsü: Arıma, Rassal Orman ve Arıma-rassal Orman
2019
Dergi:  
PressAcademia Procedia
Yazar:  
Özet:

Amaç- Bu çalışmanın amacı, Makine Öğrenmesi yöntemlerinden yararlanarak geliştirilen modellerin zaman serilerinin öngörüsünde alternatif bir yöntem olup olmadığının incelenmesidir. Yöntem- Geleneksel olarak, Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) modeli, zaman serisi tahminindeyaygın kullanılan doğrusal modellerden biridir. Çalışmada,ARIMA modellerinin yanı sıra Rassal Orman ve Hibrit Rassal Orman yöntemleri kullanılmış ve Türkiye Konut Fiyat Endeksi serisi için bu modellerin öngörü performansları karşılaştırılmıştır. Bulgular- Hibrit modelin konut fiyat endeksini öngörmede diğer yöntemlerden daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç- Sonuç olarak, ARIMA ve Makine Öğrenmesi yöntemini birleştiren hibrit modellerin, ekonomik ve finansal verilerin öngörüsünde alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Turkish Housing Price Index Forecast: Arima, Rassal Fors and Arima-rassal Fors
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to explore whether the models developed using the machine learning methods are an alternative method in the prediction of time series. Method- Traditionally, the Otoregressive Integrated Moving Medium (ARIMA) model is one of the linear models commonly used in time series forecasts. In the study, the ARIMA models, as well as the Rassal Forest and Hybrid Rassal Forest methods were used and the forecast performance of these models for the Turkish Housing Price Index series was compared. The findings- Hybrid model has been found to be more successful in predicting the housing price index than other methods. As a result, hybrid models that combine the ARIMA and Machine Learning method have been found to be used as an alternative method in the prediction of economic and financial data.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
PressAcademia Procedia

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.112
Atıf : 670
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini