Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 11
 Görüntüleme 1.647
 İndirme 185
 Sesli Dinleme 6
Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri
2018
Dergi:  
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, köy okullarında yaşanılan problemlerin neler olduğunu öğretmenlerin bakış açılarından anlamaya çalışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın çalışma grubunu Van ili Tuşba ilçesine bağlı ilkokul ve ortaokullarda çalışan 9 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin seçiminde maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılara 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat soru formu geliştirilmiştir. Mülakatların analizinde NVIVO 10.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, araştırmacılar öğretmenlerin problemlerini 1) dil problemi, 2) materyal eksikliği, 3) veli-öğretmen iletişimindeki sorunlar, 4) birleştirilmiş sınıf uygulaması, 5) anaokulunun olmaması, 6) ulaşım sıkıntısı, 7) program kaynaklı sorunlar, 8) ekonomik sorunlar ve 9) okulun fiziki yapısının yetersiz olması şeklinde bulmuşlardır. Elde edilen bulgular ilgili araştırma sonuçları doğrultusunda yorumlanarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:

0
2018
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 117
Atıf : 780
2023 Impact/Etki : 0.727
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi