Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 60
 İndirme 30
Teaching Of The Nos In Physics and Chemistry Education: Odds and Evens
2019
Dergi:  
Harran Maarif Dergisi
Yazar:  
Özet:

Fen eğitiminde birçok çalışma bilimin doğasının (NOS) önemini göstermiştir ve bilimin doğasının öğretiminin fen eğitiminin nihai amacı olduğunu iddia etmişlerdir. Fen eğitiminin okul ortamından müfredat içeriğine kadar tüm bileşenlerini yansıtmaya önem verildiği vurgulanmıştır. Ayrıca, birçok araştırma, fen bilgisi öğretmenlerinin bilimin doğasının ve epistemolojisi hakkındaki inançlarının öğretim uygulamaları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu görüşünü benimsemektedir. Her ne kadar çok sayıda küresel ve yerel (Türkiye) girişim bilimin doğası hakkında tatmin edici düzeyde bir anlayış öğretmeyi ve epistemolojik inançları, hem öğrenciler hem de öğretmenler için, modern felsefi yaklaşımlarla paralel olarak ortaya koymayı amaçlasa da, araştırmaların çoğu, eski veya yeni, tatmin edici olmayan sonuçlar göstermiştir. Bu çalışmanın iki ana amacı vardır. İlk amaç, ikinci sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını ve NOS hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. İkinci olarak, bilimin doğası hakkındaki görüşlerini “consensus view” e göre iletmeyi amaçlayan fizik ve kimya derslerinde önceki yapılandırmacı çabaların ışığında sonuçları değerlendirmektir. Bilimin doğasının hakkındaki görüşlerini ortaya koymak için VOSTS testi kullanıldı. 45 ikinci sınıf öğretmen adayının katıldığı anketin sonuçlar nicel olarak analiz edildi. Sonuçlar, on maddeden sekizinin çoğunlukla pozitivist bir yaklaşımla yanıtlandığını göstermiştir. Anketin sonuçları, katılımcıların çoğunun pozitivist görüşlere sahip olduğunu gösterdiğinden, bilimin doğasının anlama düzeyinin neden hala tatmin edici olmadığı masaya yatırlımıştır. Ek olarak, sonuçlar, bilimin doğasının öğretiminin esas olarak “consensus view” i destekleyen yapılandırmacı fen müfredatı tarafından eğitilen katılımcıların, bilimin doğasını anlamada zayıf bir düzeyde olduğunu göstermiştir. Benzer bir şekilde, bilimin doğasının yetersiz düzeyde anlaşılması için önceki çalışmalar ışığında olası nedenler önerilmiş ve tartışılmıştır. Sonuçlar, bilimin doğasının öğretiminin günlük yaşam ve bilim ile insan ürünü olarak bağlamlaştırılmasından çok uzak olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Harran Maarif Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 63
Atıf : 375
2023 Impact/Etki : 0.462
Harran Maarif Dergisi